140 godina podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj

U četvrtak, 22. studenog 2018. godine, održani su izložba i skup povodom obilježavanja 140. obljetnice podučavanja povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, u organizaciji Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Odsjek za povijest umjetnosti osnovan je u studenom 1877. godine, tada pod imenom Stolica za povijest umjetnosti i klasičnu umjetničku arheologiju na Mudroslovnom fakultetu. Ključnu ulogu pri osnivanju Odsjeka odigrao je Izidor Kršnjavi, koji je imenovan za prvog profesora na Odsjeku te se nekoliko mjeseci kasnije, u ožujku 1878. godine, krenulo s izvođenjem nastave. 

Red. prof. dr. sc. Frano Dulibić i red. prof. dr. sc. Miljenko Jurković održali su predavanje pod nazivom O povijesti Odsjeka za povijest umjetnosti u kojem su usporedili nekadašnje i današnje pristupe i metodologije podučavanja povijesti umjetnosti, osvrnuvši se pri tome na utjecaj digitalizacije unutar zadnjih tridesetak godina. 

Na skupu je predstavljen i projekt Hrvatske zaklade za znanostUmjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Dragan Damjanović). 

Skup je potom zaključen okruglim stolom pod nazivom Sadašnjost i budućnost istraživanja povijesti umjetnosti: od povijesnoumjetničke metodologije do interdisciplinarnog pristupa i uporabe digitalne tehnologije (moderator: doc. dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić) na kojem se raspravljalo o budućnosti Odsjeka, budućnosti struke povijesti umjetnosti, mogućim promjenama u strukturi studija te se program Odsjeka usporedio s programima različitih europskih i svjetskih sveučilišta. 

Program skupa:
dr. sc. Frano Dulibić, red. prof., dr. sc. Miljenko Jurković, red. prof., O povijesti Odsjeka za povijest umjetnosti
dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof., Biskup Strossmayer i osnivanje Stolice za poviest umjetnosti i klasičnu umjetničku arkeologiju na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu
dr. sc. Marko Špikić, izv. prof., Rasprave profesora Knolla o očuvanju staroga Zagreba
dr. sc. Danko Šourek, doc., Zagrebačke teme Željka Jiroušeka
dr. sc. Dubravka Botica, izv. prof., Umjetnost baroka u nastavi i istraživanju Tihomila Stahuljaka na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
dr. sc. Sanja Cvetnić, red. prof., Pater fundator nostri: Grgo Gamulin (Jelsa, 1910. – Zagreb, 1997.)
dr. sc. Nada Grujić, red. prof., Sjećanje na Mariju Planić-Lončarić
dr. sc. Dino Milinović, izv. prof., Ikonologija na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu
dr. sc. Zvonko Maković, red. prof., Vera Horvat Pintarić i Katedra za vizualne komunikacije i dizajn
dr. sc. Jasmina Nestić, doc., Povijest metodičke izobrazbe na Odsjeku za povijest umjetnosti i poveznice s nastavom Likovne umjetnosti u hrvatskom srednjoškolskom obrazovanju
dr. sc. Josipa Alviž, viši asist., Učenje i podučavanje povijesti umjetnosti u digitalno doba

Predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost: Umjetnost i država u Hrvatskoj od prosvjetiteljstva do danas (voditelj projekta: dr. sc. Dragan Damjanović, izv. prof.)

Okrugli stol: Sadašnjost i budućnost istraživanja povijesti umjetnosti: od povijesnoumjetničke metodologije do interdisciplinarnog pristupa i uporabe digitalne tehnologije (moderator: dr. sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc.) 

Skup se održao 22. studenog 2018. godine u kongresnoj dvorani knjižnice Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te su na njemu izlagali bivši i sadašnji članovi Odsjeka za povijest umjetnosti. Na skupu su održana predavanja o povijesti Odsjeka, povijesti pojedinih katedri, povijesti podučavanja kolegija i tema na Odsjeku te suvremenoj metodologiji i pristupima povijesti umjetnosti, dok su neka predavanja bila posvećena komemoraciji pojedinih nastavnika s Odsjeka. 

Moglo bi te zanimati