Impressum

Uredništvo Kulturfluxa (2018. - )

Jelena Bužanić, Petra Galović, Leopold Rupnik, Silvia Roberta Zaplatić

Osnivačice Kulturfluxa (2016. - 2018.)

Klara Petrović i Luja Šimunović

Novinari 

Sonja Bakota, Tena Bakšaj, Mia Barbarić, Martina Bobinac, Sabrina Nikolina Boj, Iva Borovec, Laura Brajak, Maša Buranji, Jelena Bužanić, Klara Carevski, Katarina Čizić, Ornela Čop, Jozefina Ćurković, Marta Ćurković, Lena Došen, Maja Flajsig, Lucija Furač, Petra Galović, Antonella Glavić, Lana Harjaček, Dajana Jurman-Osip, Jana Kaliterna, Buga Kranželić, Martina Križanić, Ana-Marija Krnić, Filip Kučeković, Lucija Ljubić, Vanesa Matošević, Greta Mohr Pavlin, Mirta Mikloušić, Dora Novak, Karla Papeš, Ana-Marija Petričević, Tina Petković, Klara Petrović, Josipa Prosinečki, Lora Rajčić, Marta Reljanović, Ivana Rogač, Petra Rukelj, Leopold Rupnik, Agata Skračić, Petra Spretnjak, Tena Starčević, Ana Svalina, Luja Šimunović, Ana Šokčević, Franka Štrkalj, Rafaela Tassotti, Vera Vince, Jelena Vunak, Mihaela Zajec, Silvia Roberta Zaplatić, Ivana Završki, Ines Žganec

Lektori odabranih tekstova  

Marija Anušić, Marta Bužanić, Alma Cacan, Lara Fabekovec, Ana-Marija Francetić, Antonella Glavić, Lucija Jelić, Jelena Kaić, Lucija Ljubić, Karla Papeš, Anja Tomljenović

Dizajn vizuala ​​​​Leopold Rupnik, Silvia Roberta Zaplatić

Webmaster i dizajn Franjo Heršak (Smooth Coding)