Redakcija

O portalu | Povijest | Projekti | Suradnje

O portalu

Kulturflux je web-portal studenata povijesti umjetnosti posvećen vizualnoj umjetnosti i kulturi te platforma za studentsku organizaciju projekata koji služe njihovom stručnom usavršavanju.

Portal služi studentima kao prostor za stjecanje iskustva u pisanom izražavanju o likovnosti u tekstovima različitih formi i diskurza, posebice u novinarskom, likovnokritičkom, stručnom i znanstvenom. Objavljuju se studentske najave, osvrti na izložbe i predavanja, intervjui, stručni i nestručni članci, ali i seminarski radovi koje studenti pišu u sklopu kolegija na fakultetu. Svi članci prolaze uredničku redakciju i lekturu studenata kroatistike.

Jedan od primarnih interesa Kulturfluxa praćenje je izložbi i projekata mladih, neetabliranih umjetnika, dizajnera, arhitekata i općenito stvaratelja u vizualnoj kulturi, odnosno uspostavljanje veze između autora tekstova, studenata povijesti umjetnosti, i studenata likovne, dramske i glazbene umjetnosti, arhitekture, dizajna i drugih srodnih studija. Kohezija takve vrste postavlja temelje i otvara mogućnosti daljnjem stručnom razvoju mladih povjesničara umjetnosti (posebice nakon završetka fakulteta), razbija opozicije povijesno-teorijske i praktične paradigme te, razvijajući sustavno mapiranje mlađe generacije, pruža veliki obol cjelokupnoj kulturnoj zajednici.

Projekti koji nastaju u organizaciji Kulturfluxa od višestruke su važnosti. Tematske radionice koje vode i mentoriraju razni stručnjaci (sveučilišni profesori, likovni kritičari, kustosi, novinari, PR stručnjaci...) pružaju studentima konkretna i praktična znanja o specifičnoj vještini, uglavnom preciznom i kritičkom verbalnom izražavanju (pismenom i usmenom). Tribine i okrugli stolovi služe za otvaranje kompleksnih problema vizualne umjetnosti i kulture, od povijesno-teorijskih pitanja koja se nameću s pojavom novih medija, kanona i sl., do realnih pitanja izvođenja kulturnog plana u lokalnim, regionalnim i globalnim političkim datostima. Takve javne rasprave broje veliku posjećenost i interes šire kulturne javnosti, pogotovo zahvaljujući originalnosti njihova sadržaja. Uz upoznavanje s kolegama i sagledavanje njihove perspektive problematike, one studentima omogućuju izravniji kontakt i diskusiju s afirmiranijim umjetnicima, kustosima, znanstvenicima i drugim likovnim stručnjacima, što omogućuje razvoj kritičkog mišljenja. Kuriranje izložbi jedan je od najzahtjevnijih, ali najzahvalnijih segmenata rada Kulturfluxa. Ono predstavlja cjeloviti proces koji traje od osmišljavanja i razrade koncepta, selekcije autora i uspostavljanja komunikacije s njima, sve do logističkih, financijskih i administrativnih zadataka te pisanja tekstova, postavljanja izložbe, održavanja otvorenja i mogućih vodstava. Riječ je o projektima koji zahtijevaju primjenu svog povijesnog, teorijskog i kritičkog znanja i aparata, svih komunikacijskih vještina te estetske istančanosti oka, a iznjedruju gotovo profesionalne rezultate. Naposlietku, neformalna druženja poput posjeta muzejima i galerijama uz stručno vodstvo kustosa te dijeljenje iskustava, održavanje veza sa studentima Akademije likovnih umjetnosti, mjesečni sastanci i drugi oblici komunikacije izrazito su bitan element razumijevanja općekulturne stvarnosti bez kojeg humanistika ne postoji.


 

Povijest

Portal Kulturflux osnovale su Klara Petrović i Luja Šimunović kao studentice povijesti umjetnosti i komparativne književnosti s ciljem da se stvori online platforma na kojoj bi studenti povijesti umjetnosti stekli iskustvo u pisanju novinskih, kritičkih i drugih tekstova te promovirali mlade, neetablirane umjetnike. Portal je osnovan u ožujku 2016. godine (početak ljetnog semestra ak. god. 2015./2016.) u suradnji s dizajnericom Almom Šavar koja je osmislila prvotni vizualni identitet portala.

Početkom 2017. godine urednice portala postaju Jelena Bužanić, Ana-Marija Krnić i Ana Svalina, a u prosincu iste godine uredništvo portala preuzeli su Jelena Bužanić, Petra Galović, Leopold Rupnik i Silvia Roberta Zaplatić. Novo je uredništvo započelo s aktivnim radom od ožujka 2018. godine (početak ljetnog semestra ak. god. 2017./2018.) kada je okupilo novu bazu mlađih novinara. Koncepcija novog uredništva oko dodatnih aktivnosti Kulturfluxa, uz vođenje samog portala, uključuje semestralnu organizaciju radionica i okruglih stolova. Radionica služi kao praktično usavršavanje određene vještine novinara/suradnika Portala (likovna kritika, novinarsko pisanje, oglašavanje putem društvenih mreža), dok se okrugli stolovi i tribine  u moderaciji novinara/suradnika  bave aktualnim i problematičnim pitanjima u svijetu vizualnosti i kulture (Prakse i taktike poticanja mladih umjetnika i kustosa). U travnju 2019. godine Kulturflux je reprogramirao i redizajnirao Franjo Heršak, a Silvia Roberta Zaplatić dizajnirala novi logo. Početkom 2021. godine na snagu dolazi novo uredništvo: Antonia Cerovec, Lucija Nera Đurić, Patricia Majić i Mateja Radoš, a 2023. tu ulogu preuzimaju Sara Dobošević, Tin Marušić i Mateja Radoš.


 

Projekti i suradnje

Kulturflux od svojih početaka, osim održavanja samoga web-portala, uključuje brojne projekte namijenjene novinarima-suradnicima portala, studentima povijesti umjetnosti, svima zainteresiranima za vizualnu kulturu te općoj javnosti. Medijski neprestano prati i podupire projekte drugih studentskih inicijativa (KSPUFF, Međunarodni kongres studenata povijesti umjetnosti, Kontrapost), a od 2019. godine započeo je surađivati sa zagrebačkim galerijama (Galerija CEKAO, Galerija AŽ) te pojedinim kolegijima matičnog Odsjeka za povijest umjetnosti objavljujući nastale istraživačke i kritičke seminare.

2022

 • svibanj 2022. - "Vizitka 3"
 • listopad 2022. – siječanj 2022.   „Početnica likovne kritike“, u suradnji s Atelijerima Žitnjak i Radio Studentom

2021

 • svibanj 2021. – „Vizitka 2“

 • 17. 4. 2021. Lektorska radionica“ lektorica Kulturfluxa

2020

 • listopad 2020. – siječanj 2021.   „Početnica likovne kritike“, u suradnji s Atelijerima Žitnjak i Radio Studentom
 • srpanj 2020. – svibanj 2021. „Vizitka“

2019

 • travanj 2019. započeta suradnja s Galerijom CEKAO

Galerija CEKAO, u suradnji s portalom Kulturflux, od travnja 2019. godine izdaje audio sketchbook tematski povezan s izložbama u Galeriji. Riječ je o obliku koji sadrži behind the scenes skice umjetničkog djela u nastajanju te popratni audio-materijal s dojmovima umjetnika i umjetnica koji govore o procesu nastanka svog djela.

 •  10. 4. 2019. „Radionica oglašavanja putem društvenih mreža“ Sare Morić (Digitalna kužina) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Sara Morić, osnivačica obrta za promidžbu Digitalna kužina, održala je 10. travnja 2019. godine „Radionicu oglašavanja putem društvenih mreža“. U vremenu kada rad u (nezavisnoj) kulturi podrazumijeva prekaran rad, a opis posla uključuje sijaset „dodatnih“ kompetencija, vještine poput odnosa s javnošću, digitalnog marketinga i upravljanja društvenim mrežama nerijetko se nadaju kao potpuno nužne. Radionica je bila usmjerena na upoznavanje studenata  budućih kustosa, kritičara, povijesničara umjetnosti  s aktualnim alatima za digitalno oglašavanje kulturnog sadržaja koje će kroz daljnji rad stvarati za javnost.

 • listopad 2019. uspostavljena suradnja s međunarodnom konferencijom SlavConf.

U listopadu 2019. uspostavljena je medijska suradnja s bugarskom međunarodnom konferencijom o karijeri i kreativnom razvoju SlavConf. te osnovani temelji za daljnje povezivanje studenata. 

 • 22. 10. 2019. „Radionica novinarskog pisanja“ uredništva Kulturfluxa na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

„Radionica novinarskog pisanja“ ponovljena je zbog interesa studenata, a ovoga je puta održana pod vodstvom uredništva Kulturfluxa. Tematski je bila usmjerena na specifične novinske forme koje su definirane rubrikama Portala (najave, osvrti, razgovori) te njihovo razlikovanje od drugih novinskih žanrova. Bila je temeljena na praktičnom uredničkom iskustvu o kvalitetnom novinarskom izvještavanju i kritičkom pisanju, te je također otvorena problematika novinarske etike, odgovornosti, medijskog moderiranja kulturne scene, kulturne politike i dr.

2018

 • 19. 3. 2018. „Radionica likovne kritike“ s Bojanom Krištofićem u Klubu MaMa

Jednodnevna „Radionica likovne kritike“, namijenjena studentima povijesti umjetnosti te ostaloj zainteresiranoj javnosti, održala se 19. ožujka 2018. godine u prostorima Multimedijalnog instituta MaMa-e pod vodstvom afirmiranog likovnog kritičara, pisca i dizajnera Bojana Krištofića. Radionica je stvorena kako bi se polaznicima, posebno Kulturfluxovim suradnicima, dao stručan uvod u pisanje likovnih kritika, objašnjavajući pritom njihovu temeljnu strukturu, njihovu društvenu važnost te dajući i konkretne savjete oko učestalih grešaka prilikom pisanja.

 • 16.05.2018. Okrugli stol „Prakse i taktike poticanja mladih umjetnika i kustosa“

Okrugli stol pod nazivom „Prakse i taktike poticanja mladih umjetnika i kustosa“ održan je 16. svibnja 2018. godine u Institutu za suvremenu umjetnost. Na okruglom su stolu sudjelovali Janka Vukmir (predsjednica Instituta za suvremenu umjetnost), Lovro Japundžić (kustos Galerije Miroslav Kraljević), Koraljka Kovač Dugandžić (redovna profesorica Tekstilno-tehnološkog fakulteta) i Marina Paulenka (umjetnička direktorica Organa Vida), a raspravu su moderirale Buga Kranželić i Mihaela Zajec, studentice povijesti umjetnosti i suradnice Kulturfluxa. Sudionici su raspravljali o prevladavanju jaza između znanja stečenog na fakultetu i kompetencija potrebnih za daljnje stručno usavršavanje, odnosno o potrebi studenata da se u vidu praktičnog znanja, koje za kulturne radnike djelomično uključuje i tehničko, ekonomsko, i pravno znanje, još za vrijeme studija samostalno osposobljavaju.

 • 23. 5. 2018. Proslava Kulturfluxovog drugog rođendana u Botaničaru

Slijedilo je neformalno druženje održano 23. svibnja 2018. godine povodom drugog rođendana Kulturfluxa u prostoru kluba Botaničara koje je okupilo uredništvo te sve suradnike, pratitelje i prijatelje portala zahvaljujući čijoj je podršci Kulturflux aktivno opstao kao kritička, neovisna i neprofitna novinarska platforma.

 • 22. 11. 2018. „Radionica novinarskog pisanja“ Eme Pavlović na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

Nakon ljetne stanke, početkom akademske godine 2018./2019., dana 22. studenog 2018. u prostorima Filozofskog fakulteta održana je „Radionica novinarskog pisanja“ pod vodstvom Eme Pavlović, studentice novinarstva s višegodišnjim iskustvom novinarke i urednice Redakcije kulture Radio Studenta te publicirane pjesnikinje. Cilj radionice bilo je upoznavanje polaznika s osnovnim novinskim rodovima te senzibilizacija na razne novinske vrste i žanrove, kao i savladavanje osnova argumentiranog pisanja osvrta na umjetničke događaje i trikovima za uspješnu razradu novinskog teksta.

2017

 • 11. 3. 2017. Tribina o studentskim časopisima „Časopisi ćaskaju” u Galeriji Šira

Tribina „Časopisi ćaskaju” održana 11. ožujka u Galeriji Šira okupila je aktualna uredništva časopisa studenata povijesti umjetnosti Kontrapost (FFZG), novoosnovanog časopisa studenata likovnih umjetnosti Skica (ALU) te također novog web portala studenata arhitekture i dizajna Folder (AF). S moderacijom Klare Petrović i Luje Šimunović, osnivačica Kulturfluxa, raspravljalo se o značaju studentskih časopisa, njihovoj poziciji s obzirom na digitalnost te o potencijalu, interesu i motivaciji studenata za uopće pisanje stručnih članaka.

 • svibanj 2017. „Suživot PUM-a i ALU”

U svibnju 2017. godine u suradnji Kulturfluxa i studenata Akademije likovnih umjetnosti organizirano je nekoliko neformalnih druženja u vidu posjeta izložbi (Cash&Carry, Muzej suvremene umjetnosti) kako bi se studenti međusobno upoznali, razmijenili iskustva doživljavanja umjetnosti te stvorili temelje za buduću suradnju.

 • listopad 2016.  ožujak 2017. Posjeti muzejima i galerijama

U razdoblju od listopada 2016. godine do ožujka 2017. godine Kulturflux je organizirao posjete studenata povijesti umjetnosti aktualnim izložbama u zagrebačkim muzejima i galerijama (Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Muzej prekinutih veza, Pogon Jedinstvo, MSU, Strossmayerova galerija) na kojima su imali priliku proći izložbu s njezinim kustosom te u neformalnom razgovoru iz prve ruke upoznati način organizacije i funkcioniranja pojedine institucije, opis posla pojedine pozicije (kustos, muzejski pedagog...) i dr.

2016

 • 11. 1. 2016. Predavanje o pisanju članaka i kritičkih osvrta (predavačica: dr. sc. Tanja Trška)

Dr. sc. Tanja Trška, zaposlena na Katedri za umjetnost renesanse i baroka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, održala je suradnicima Kulturfluxa, ali i drugim studentima zainteresiranim za pisanje, predavanje o pisanju članaka i kritičkih osvrta.

 • 7. 5.  4. 6. 2016. Ciklus radionica i predavanja posvećenih likovnoj kritici u Klubu MaMa (predavači: Tihana Bertek, Marko Golub, Bojan Krištofić, Leonida Kovač)

Ciklus radionica i predavanja posvećenih likovnoj kritici održan je u četiri subote kroz svibanj i lipanj 2016. godine u Klubu MaMa. Prisutni studenti i drugi zainteresirani za pisanje imali su priliku poslušati izlaganja te razgovarati s Tihanom Bertek, Markom Golubom, Leonidom Kovač i Bojanom Krištofićem o praktičnim i teorijskim, lokalnim i globalnim te drugim aspektima likovne kritike.

 • 29. 6. 2016. Izložba „Proces Inicijacije“ u Velikoj dvorani Pogona Jedinstvo

U Velikoj Dvorani Pogona Jedinstvo Kulturflux je organizirao izložbu „Proces Inicijacije“ na kojoj je izlagao niz mladih umjetnika (samostalno Antonija Bačić, Valerija Cerovac, Teuta Gatolin, Tea Ivković, Vanda Kreutz, Dino Priselac, Ana Sladetić, Mia Štark, Ivana Tkalčić, a grupnim radom Zvonka Barbir i Donat Radas, Nera Miočić i Jason Mulhausen, Martina Nikoljačić i Petra Orbanić). U organizacije izložbe su sudjelovali i studenti povijesti umjetnosti koji su stekli uvid u kustoski posao te iskustvo u istome.