Figura i ornament

Barok — Johannes Komersteiner i njegov krug

Izložba Figura i ornament na kojoj su izložene drvene skulpture baroknog kipara Johannesa Komersteinera i njegove radioniceotvorena je 10. ožujka u Muzeju za umjetnost i obrt. Izložbu su otvorili ravnatelj muzeja Miroslav Gašparović i autorica izložbe dr. sc. Nela Tarbuk.
Kipar Johannes Komersteiner začetnik je baroknog stila u kiparstvu sjeverne Hrvatske, a po brojnosti sačuvanih djela i kvaliteti jedan je od najznačajnijih kipara baroknog razdoblja 17. stoljeća. Izložba Figura i ornament upoznaje nas s načinom umjetnikova rada, ali prvi put predstavlja i djela njegovih sljedbenika koji aktivno djeluju još u prvom desetljeću 18. stoljeća.

Johannes Komersteiner porijeklom je iz Sankt Johanna u sjevernom Tirolu, a postoje podaci da je djelovao i u Ljubljani. Umjetnikovo je ime na ovome području otkriveno zahvaljujući sačuvanim ugovorima za narudžbe oltara za zagrebačku katedralu. Neki od najvažnijih primjera njegova djelovanja su oltar sv. Franje Borgije u Crkvi sv. Katarine u Zagrebu (smatran najranijim vizualnim dokazom njegova djelovanja u Zagrebu), preostali dijelovi katedralnih oltara Blažene Djevice Marije i sv. Ladislava kralja te nekadašnjeg oltara sv. Emerika koji se danas nalazi u kapeli sv. Fabijana i Sebastijana u Vurotu. Od katedralnih oltara pripisuju mu se i oltari sv. Marije Magdalene i sv. Roka u Kapeli, sv. Petra u Gotalovcu i nekadašnjeg oltara sv. Jeronima u župnoj crkvi sv. Marka u Jakuševcu. U brojne inovacije koje donosi u našu sredinu ubrajaju se tordirani stup kao novi arhitektonski element oltara te akantusovi listovi, samostalni ili s figurama anđela, koji su upleteni kao jedan od motiva dekoracije i pridonose dinamičnosti skulpture. Kipovi su postavljeni u pozi kontraposta (stav u kojemu je ravnoteža prebačena na jednu nogu dok je druga savijena u koljenu), naglašenog uvijanja tijela te pravilnih crta lica četvrtastih vilica s istaknutim široko otvorenim očima krupnih kapaka. Neki od sačuvanih ugovora i nekolicina sačuvanih kipova potvrđuju da je Johannes Komersteiner radio i u kamenu.

Johannes Komersteiner, detalj ornamenta, foto: Mario Krištofić

U radovima pripisanim umjetnikovoj radionici tipologija figura je zadržana, ali u pojednostavljenom obliku. Brojnošću djela ističe se ‘Majstor širokih usta’ čije je umijeće vidljivo na kipovima iz nekadašnje kapele sv. Kvirina u Sisku.

Većina izloženih umjetnikovih djela pripada fundusu Muzeja za umjetnost i obrt, a neke su oltarne cjeline ili njihovi dijelovi posebno za ovu izložbu posuđeni iz crkava i kapela u kojima se i danas nalaze.

Izložba je otvorena do 17. travnja.

Foto naslovnice Mario Krištofić