Poziv za umjetničke intervencije u Slavonskom Brodu

Umjetnički pojmovnik javnog prostora u Slavonskom Brodu

Otvoreni likovni pogon i Muzej Brodskog Posavlja pozivaju mlade umjetnike i umjetnice do 33. godine da se prijave za sudjelovanje na seminaru na kojem će zajedno s građanima*kama Slavonskog Broda osmisliti privremene umjetničke intervencije na teme koje su relevantne za život u tom gradu. Sastavni dio prijave je prijedlog intervencije.

Građanske inicijative imaju važnu ulogu u njegovanju demokracije u suvremenom društvu te često upravo one postavljanju pitanja od vitalnog značaja za funkcioniranje zajednice. Građani*ke najneposrednije doživljavaju prednosti i nedostatke života u svojoj zajednici i njihovo je pravo da se o tome javno izjasne. Snaga njihove poruke može biti veća ako se poruka artikulira vizualnim simbolom ili akcijom u javnom prostoru i tu umjetnici*ce mogu dati svoj doprinos.

Prijaviti se može individualno ili u grupi. Poželjno je da je predlagatelj*ica iz istočnog dijela Hrvatske ili da ima veze s tim područjem. Predložene intervencije mogu biti performans, happening, flash-mob, privremena prostorna instalacija i sl. Posebno ćemo vrednovati prijedloge u kojima sudjeluju građani*ke. Jedna osoba ili grupa može se natjecati samo s jednim prijedlogom.

Autori*ce odabranih prijedloga bit će pozvani*e na cjelodnevni dvodnevni seminar koji će se održati 17. i 18. rujna ove godine u prostorima Muzeja Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu. Predavačice na seminaru su Kristina Leko, Danijela Ljubičić-Mitrović, Maša Štrbac te Vesna Vuković. Nakon seminara će odabrani*e umjetnici*ce biti pozvani da realiziraju svoje intervencije u sljedećih tjedan dana. Javna prezentacija intervencija održat će se 28. i 29. rujna 2019. godine. Građani i građanke Slavonskog Broda bit će pozvani*ne da sudjeluju u seminaru i dadu svoje sugestije i komentare na pristigle prijedloge. Muzej Brodskog Posavlja i Umjetnička organizacija Otvoreni likovni pogon odabrane će prijedloge podržati financijski i logistički. Za autore*ice odabranih prijedloga predviđen je honorar u iznosu od 1.500 HRK bruto, te pokrivanje materijalnih i produkcijskih troškova za realizaciju rada u iznosu od cca 1.500 HRK bruto.

Rok za prijavu je 7. lipnja 2019. godine, a pitanja se mogu uputiti na adresu ured@otvorenilikovnipogon.org, do 6. lipnja. Prijavljeni*e će o rezultatima biti obaviješteni do 21. lipnja 2019. godine.

Detalji o prijavi nalaze se na mrežnim stranicama Otvorenog likovnog pogona.


Otvoreni likovni pogon web i blog

Umjetnička organizacija Otvoreni likovni pogon (OLP), osnovana 1997. godine, zagovara umjetničko djelovanje u urbanom i medijskom prostoru, njeguje istraživački transdisciplinarni pristup umjetničkoj, aktivističkoj i kulturalnoj praksi te realizira programe u području socijalno kritične i angažirane umjetnosti, s težištem na projektima umjetnosti u zajednici, participacijske umjetnosti i umjetnosti u javnom prostoru. Umjetnički pojmovnik javnog prostora višegodišnji je projekt OLP-a tematski usmjeren na relevantne i akutne socio-političke teme te na lokalne zajednice i sredine izvan dominantnih kulturnih centara.

Naslovna fotografija: Lana Stojičević: Kad ne dime tvornički dimnjaci, Šibenik, 2018, projekt realiziran unutar Umjetničkog pojmovnika javnog prostora 2018. Foto: Goran Radošević

Poveznice
Moglo bi te zanimati