Natječaj za projekt Vizitka 2

Poziv za predstavljanje nedavno diplomiranih umjetnika

Portal Kulturflux pokreće Vizitku 2, nastavak prošlogodišnjeg istoimenog projekta, kojemu je cilj pružiti deset mladih umjetnika široku medijsku vidljivost kroz predstavljanje njihovog umjetničkog rada na web-portalu i njegovim društvenim mrežama, te kroz tiskanje radova umjetnika u obliku profesionalnih vizitki i promotivnih naljepnica.

Projekt Vizitka 2 temelji se na uspostavljanju suradnje između studenata povijesti umjetnosti i mladih, nedavno diplomiranih alumna umjetničkih akademija kroz portal Kulturflux. Uredništvo portala stoga ovim otvorenim pozivom želi odabrati deset perspektivnih umjetnika koji su diplomirali u posljednje tri godine (iznimno onih koji će diplomirati tekuće akademske godine), čiji bi rad promicao i predstavio te podržao tiskanim materijalima.

Suradnja s novinarima te priprema digitalnih i tiskanih materijala

Po završetku natječaja odabrani će umjetnici biti povezani s novinarima portala koji će kroz uzajamni dijalog i istraživanje predstaviti njihov rad u formi interpretativnog članka ili intervjua. Kao i u prethodnom izdanju projekta, novinari portala proći će internu edukaciju o procesu interpretacije suvremene umjetnosti i praktičnom surađivanju s umjetnicima, primjenjivu za ovaj i slične projekte. Svi će tekstovi nastali u sklopu Vizitke 2 proći uredničku redakciju te lekturu studentica kroatistike, što je i uobičajena praksa portala.

Odabrani umjetnici u istom će razdoblju imati zadatak izraditi vizuale za mrežne stranice i društvene mreže Kulturfluxa (Facebook, Instagram) kojim bi predstavili svoje stvaralaštvo, te koji bi pratili pripadajuće članke. Prema tim bi vizualima (ili drugačijim, u dogovoru s uredništvom) ujedno izradili dizajn za vlastite profesionalne vizitke i promotivne naljepnice te priredili pripreme za tisak. Uredništvo portala osigurat će upute kako izraditi pripremu za tisak te predložiti odgovarajuće besplatne online alate. Unatoč tome, sudionici bi trebali vladati osnovnim vještinama nekog digitalnog alata za izradu i uređivanje slika kako bi dane upute mogli primijeniti na vlastiti rad. Umjetnicima bi tako bio pružen medijski prostor, posvećen članak kroz koji bi se predstavio i interpretirao njegov dotadašnji rada te navela biografija i kontakt strukturiran u formi vizitke.

Vremenik projekta

Pojedini umjetnik tako bi ujedno imao bi mogućnost intervenirati u vizualni identitet portala te bi ga likovno „preuzeo“ na razdoblje od dva tjedna, koliko bi na naslovnoj slici Facebook stranice portala stajao njegov vizual, a ono bi započelo objavom pripadajućeg članka i njegovom promocijom na društvenim mrežama. Predstavljanje pojedinog umjetnika i vizualni identitet portala uzastopno bi se izmjenjivali u spomenutom dvotjednom ritmu, čime bi prezentacijski dio projekta trajao do kraja kalendarske godine. Rad novinara na tekstovima te umjetnika u pripremama digitalnih i tiskanih materijala predviđen je za ljetne mjesece, dok će objava članaka i tisak materijala uslijediti na jesen.

Tiskani materijali

Svaki će umjetnik dobiti sto profesionalnih vizitki dizajniranih prema vlastitom senzibilitetu, s vizualom koji ga predstavlja te koji će portal promovirati kroz svoje digitalne platforme, s navedenom titulom akademskog umjetnika te kontaktom i poveznicom na online portfolio. Studentima kojima tek predstoji diplomiranje u tekućoj akademskog godini (2020/2021) vizitke će biti uručene nakon završetka studija. Valjanost navedenih informacija i dugotrajnost upotrebljivosti vizitki svrhovit je, a time i važan aspekt projekta, zbog čega na sudjelovanje nisu pozvani studenti (inače ciljana skupina djelovanja portala), nego nedavno diplomirani mladi umjetnici.

Umjetnicima će biti uručeno i sedamdeset promotivnih naljepnica (stickera) s istim vizualom, koji će ujedno predstavljati umjetnika i promovirati sam projekt, te ga povezati s aktivističkom, guerrilla kulturom koja se veže uz nezavisnu umjetničku scenu, izrazito važnu u kontekstu suvremene umjetnosti.

Prijava na Vizitku 2

Kako biste se prijavili na sudjelovanje u projektu, potrebno je poslati e-mail naslovljen „Prijava za Vizitku 2“ koji će sadržavati sljedeće podatke u jednom objedinjenom Word ili PDF dokumentu:

  • Opisi ili koncepti radova
  • Reprodukcije radova
  • Kratka biografija s kontaktom (e-mail adresa, telefon)

Elektronička pošta s navedenim podacima šalje se na adresu urednistvo.kflux@gmail.com do 31. svibnja 2021. godine. Na istu adresu možete se obratiti i sa svim upitima oko prijave ili izvedbe projekta. Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od dva tjedna od zaključenja prijava, nakon čeka će odabrani umjetnici zaprimiti detaljnije informacije o vremeniku odvijanja projekta i drugim specifikacijama.

Poveznice
Moglo bi te zanimati