CityScapes: Envisioning urban possibilities

Klub studenata etnologije i kulturne antropologije organizira na Filozofskom fakultetu od 15. do 17. svibnja međunarodnu studentsku konferenciju "CityScapes: Envisioning urban possibilities" koja se problematski bavi pitanjima urbanih prostora, od njihovih društvenih, kulturnih, političkih pa sve do ekonomskih, tehnoloških i ekoloških pitanja.

Prema najavi službenog događaja, konferencija će nastojati uspostaviti dijalog i osvijestiti važnost suradnje akademske zajednice i civilnoga društva za pristup složenim problemima koji se generiraju na više društvenih razina. Promišljanjem i raspravama o različitim aspektima gradskoga života, sadašnji i budući stručnjaci moći će proširiti kontekst vlastitih istraživanja, a svi zainteresirani građani steći uvid u pitanja vlastitoga životnog prostora.

Više informacija, uključujući program konferencije, dostupno je na službenim Facebook stranicama događaja.

Poveznice
Moglo bi te zanimati