Ispod površine – biosfera i tehnosfera života

Tijekom četverogodišnjeg studija na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci razvila sam osobiti interes za teme vezane uz slikarstvo, scenografiju i teoriju umjetnosti. Iz navedenog je interesa oblikovana i tema mojega diplomskog rada pod nazivom Ispod površine – biosfera i tehnosfera života.

Površina u ovom kontekstu predstavlja vanjski sloj čovjekova identiteta. Ono što se nalazi ispod nje oblikuje dva pola odnosno dvije sfere čovjekova življenja. Prva sfera (biosfera) simbolizira povezanost čovjeka s određenim biljkama koje u mnogočemu po svojoj strukturi i načinu djelovanja nalikuju onima ljudskih sustava i organa. Primjerice, korijen biljke zbog svojih vizualnih i funkcionalnih karakteristika podsjeća na čovjekov živčani sustav. Prikazivanjem takvih sličnosti željela bih istaknuti čovjekovu povezanost s prirodom jer sve čovjekove osobine izrastaju iz organskog tla, a čovjek sam sebe može razumjeti jedino ako se promatra unutar prirode.

Druga sfera (tehnosfera) obuhvaća utjecaj brzo razvijajuće tehnologije na čovjekov život čineći ga na taj način ispraznim i razorenim subjektom. Čovjekov se put definira kao put u prazninu i ništavilo budućnosti koja je neizvjesna i u kojoj su upitne tradicionalne životne vrijednosti. Isticanjem dviju navedenih sfera čovjekova življenja nastojim ukazati na potrebu mijenjanja kolektivne svijesti u svrhu stvaranja bolje i zdravije budućnosti.

U praktičnom djelu diplomskog rada tema biosfere i tehnosfere bila bi ostvarena u slikarskoj formi. Pri izradi radova koristila bih digitalno ispisane skenove te prirodne materijale poput ugljena i bitumena. Njihovu bih povezanost voljela prikazati u jednoj od napuštenih zgrada na području grada Rijeke. Radovi bi bili postavljeni i projicirani unutar odabranog napuštenog prostora aktualizirajući pritom i problematiku oživljavanja cjelokupnog društva te pojedinca u njemu.