Sketchbook Station

Kategorija Najave | 06/04/2017 3.286

  Udruga za poticanje razvoja ljudskih potencijala i kreativnosti Prizma osmislila je zanimljiv projekt pod nazivom Sketchbook Station – i to na međunarodnoj, odnosno, europskoj razini. Ideja je povezati vizualne umjetnike s područja Europe na principu „šalji dalje bez povratka“, ali u verziji koja uključuje likovna djela. Naime, umjetnici uključeni u projekt trebali bi, jedan po jedan, primati slikarsku mapu, … više >