Kad profesorica i studentica zamijene uloge dogodi se ovo…

Kad profesorica i studentica zamijene uloge dogodi se ovo…

Kategorija Razgovori | 16/06/2017 71

 

Dr. sc. Sanja Cvetnić redovita je profesorica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja predaje kolegije vezane uz razdoblje renesanse i baroka, ali i one koji se tiču ikonografije nakon Tridentskoga sabora, atribucije i migracije likovnih djela.

Prvi sam ju put srela u Društvu povjesničara umjetnosti, gdje sam ja radila, a ona sudjelovala na sjednici. Pogledala me, nasmijala mi se i uljudno pitala: »A kaj Vi to radite?« Odgovorila sam da trenutno skeniram časopis Peristil koji će kasnije biti digitaliziran i objavljen na znanstvenom portalu Hrčak. Izmijenile smo još koju rečenicu, cijelo je vrijeme bila nasmiješena i pozorno me slušala, a kada je otišla, gospođa iz Društva samo me je pogledala i uz veliki osmijeh pitala: »Znate li Vi tko je to?« Slegla sam ramenima i rekla da ne znam, a onda je ona dodala: »Pa to je Sanja Cvetnić! Vaša buduća profesorica za renesansu i barok! Upoznat ćete ju!« Imala je samo riječi hvala za tada, moju tek buduću profesoricu. Od tog susreta, pa sve do moje prve prilike za slušanjem njezinih kolegija prošle su dvije godine i  tada sam se uvjerila da su riječi gospođe iz Društva bile istina! A onda se pojavila i prilika za intervjuiranjem jednog od profesora s fakulteta gdje sam se odlučila baš za profesoricu Cvetnić, a vidjet ćete i zašto, ako nastavite čitati! :)

Završili ste klasičnu gimnaziju u Zagrebu te upisali na Filozofskom fakultetu u Zagrebu studij povijesti umjetnosti i komparativne književnosti, kako to da ste se odlučili baš za to? Ljubav od malih nogu ili se rodila kasnije?

Za odabir studija bile su presudne srednjoškolske profesorice: Đurica (sic) Vinja iz hrvatskoga i Zdenka Bernardi iz likovnoga (predmet se zvao Likovne umjetnosti, ali su teme bile povijesno-umjetničke). Obje su nažalost pokojne, ali sam – srećom – imala nekoliko prilika zahvaliti im za života i privatno i javno pa sam to i učinila. Sada mi je drago što sam zarana bila svjesna ne samo njihove uloge nego i važnosti da im tim sitnim priznanjem pokažem da su njihove pripreme predavanja, terenske nastave, kao i dar da ostvare poticajno okruženje i drugi iskazi zanesenosti predmetima koje su predavale i nastavnim pozivom, bili duboko zapamćeni. Njihov utjecaj smatram važnim najviše zato što su svojim gimnazijskim učenicima otkrile, a onda i prenijele vlastitu ljubav za jezik, književnost i likovnu umjetnost. S takvom prtljagom sve je lakše. Naravno, nije samo gimnazija bila presudna, nešto su odlučile sklonosti, odgoj i drugi uzori, ali trajno pamtim osjećaj ugode na početku sata kod njih dviju, zadovoljstva što ću saznati i vidjeti nešto novo što će obogatiti moj doživljaj svijeta i mene u njemu, tako sam to nekako doživljavala. Vjerojatno je sličan doživljaj bio i kod drugih, a potvrda toga je i činjenica da – osim mene – još su troje nastavnika na Odsjeku bili učenici profesorice Zdenke Bernardi: pročelnica Ana Munk te kolege Dino Milinović i Frano Dulibić.

Vidite li se u nekom drugom zanimanju? Što biste voljeli raditi da niste povjesničarka umjetnosti?

Mogla bih se zamisliti u brojnim zanimanjima, ne mislim da sam rođena za povjesničarku umjetnosti niti za profesora, ali vjerojatno ne bih bila baš sretna u većini njih, tako da sam s ovim zadovoljna. Ono što me ispunja s jedne strane jezom, a s druge zahvalnošću prema sudbini (jer sve je moglo biti i drugačije), je sjećanje na moja razmišljanja neposredno nakon završetka studija. Naime, nisam bila sigurna da ću ostati u struci, jer sam htjela što prije raditi. Povijesno-umjetnička mjesta su rijetkost, a znala sam jezike i mislila da će mi to najviše pomoći u pronalaženju posla. Ipak, jedno čuvarsko i vodičko mjesto u Strossmayerovoj galeriji starih majstora pretvorilo se u kustosko i tako sam, na mala vrata ušla u struku.

.

telc-moravska-VI-2011

.

Nakon završetka studija u Zagrebu, završili ste interdisciplinarni studij u Bologni, kakvo je to iskustvo? Koliko se razlikuje studij u Italiji i Hrvatskoj? Imate li neku anegdotu koju biste željeli prepričati iz toga vremena? 

Studij u Bologni bio je zapravo način da steknem neku kvalifikaciju koja će me učiniti prihvatljivim kandidatom za kustosa talijanske zbirke Strossmayerove galerije. Sa zagrebačkom diplomom povijesti umjetnosti i komparativne književnosti puno ispita su mi priznali na studiju koji se zove Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo na Sveučilištu u Bologni. Taj je studij sličan dvama studijima koje sam bila završila u Zagrebu. DAMS, kako se taj studij najčešće skraćeno zovu studenti i nastavnici, ima smjerove (ja sam bila na onome Arti) i sad je, osim Bologne, osnovan i u drugim talijanskim gradovima. Osim povijesno-umjetničkih predmeta, estetike i teorije, silab čini nekoliko predmeta semiotike (jedan od osnivača i profesora na DAMS-u bio je Umberto Eco), psihologije, anatomije i fiziologije oka, a – očekivano – teme iz bolonjske povijesti i povijesti bolonjske slikarske škole su detaljnije obrađivane. Međutim, na DAMS-u su od početka bile važne interdisciplinarnost i disciplina: tko se želio upuštati u interdisciplinarnost morao je poznavati metode drugih disciplina. To bi bila možda najvažnija, formativna pouka koju sam dobila, više nego znanja o bolonjskim umjetnicima, iako mi ova posljednja češće trebaju. Recimo, za poznavanje ikonografije, koja me zanimala, trebalo je čitati traktatiste iz XVI. stoljeća, pogotovo detaljno bolonjskoga kardinala Gabrielea Paleottija, što je meni bilo zahtijevno. Da bih mogla uopće pristupiti kolegiju koji je proučavao traktatiste i Paleottija, morala sam – kao i drugi – prije položiti kolegij iz povijesti talijanske književnosti. Odabrani pisci na tom su se kolegiju svake godine mijenjali i mene je dopala godina kada je glavna tema bio liječnik, književnik i filozof Francesco Redi iz XVII. stoljeća, pisac epa Bakho u Toskani (Bacco in Toscana) i važan prirodoznanstvenik na polju parazitologije. Nakon čitanja baroknoga epa i njegovih studija o ličinkama muha i o zmijama, a onda i pisanja eseja o tome, ikonografski traktatisti su doista postali savladiva literatura. Bila sam ljuta i jadna zbog tog Francesca Redija, jer sam dugo vremena provela nad njegovim eksperimentima s insektima i riđovkama i mislila sam da je ta muka uzaludna, ali ne samo da je nakon toga Paleottijev traktat bio razbibriga, nego mi je Francesco Redi pomogao višestruko u samopouzdanju. Nakon njega, niti jedan tekst na talijanskom me više nije obeshrabrio, a i kad sam došla kao viši asistent (tad već s doktoratom) na fakultet, na prvoj terenskoj nastavi u Toskani, autobus sa studentima i kolegama s Odsjeka za povijest umjetnosti zapeo je u gužvi na ulazu u Firencu. Netko od nastavnika je gledajući u dosadi kroz prozor glasno pročitao ime ulice u kojoj smo čekali: Via Francesco Redi i retorički prokomentirao tko-zna-tko-je-to, na što sam spremno odgovorila nabrojivši sva dostignuća Francesca Redija kojih sam se mogla sjetiti. Tako sam zahvaljujući negdašnjoj muci zadobila kratkotrajni ugled poznavatelja talijanske kulture i znanosti općenito (a parazitologije posebno), što mi je tada bilo važno. Drugih baš anegdota nemam, osim što sam u Bolognu na ispite išla u vrijeme Domovinskoga rata, katkada se vlak šuljao bez svjetala iz zamračenoga grada ili se tako vraćao, a profesorica Vera Fortunati – koja mi je bila mentorica u Bologni – nije se mogla načuditi zašto se vraćam u Zagreb i ne prihvaćam njezinu brižnu ponudu da ostanem do kraja studija ili do kraja rata kod nje. No, obitelj mi je bila ovdje, brat mi je bio na ratištu, dakle to je bilo čudno samo iz bolonjske perspektive.

Preporučate li studentima školovanje u inozemstvu?

Ne bih preporučila cijeli studij povijesti umjetnosti u inozemstvu, ali dio studija svakako. Sada je to moguće pomoću programa akademske mobilnosti Erasmus, nekih ljetnih kolegija koje organiziraju pojedini inozemni studiji, ali i poslijediplomskih studija s dvojnim doktoratom, kakav je – primjerice – završila kolegica Tanja Trška tako da je imala mentora sa Scuola normale superiore u Pisi i mentoricu u Zagrebu. Zašto je inozemno iskustvo korisno, mislim da ne treba puno objašnjavati, ali zašto cjeloviti studij u inozemstvu nije (barem prema mom mišljenju), to možda treba objasniti. Dakle, povjesničari umjetnosti su vezani za djela, ako studirate povijest umjetnosti u inozemstvu i poznajete bolje baštinu neke druge zemlje, nego svoje, kako ćete raditi kao nastavnik, konzervator, kustos, likovni kroničar i kritičar ovdje? Postoje teme i zanimanja u povijesti umjetnosti za koja poznavanje domaće baštine ili suvremene likovne situacije nije toliko važno, ali povjesničara umjetnosti odgajaju djela s kojima se bavi i neposredni kontakt s njima. Ako ste odgojeni na drugom materijalu, kako mi u govoru nazivamo umjetničku baštinu, ovdje ćete teže razumjeti kronologiju pojava, teže ih znati vrednovati. Studij u inozemstvu bi trebao pomoći a ne odmoći, a to može samo ako je dopuna obrazovanju, a ne formativan u cijelosti. To ne vrijedi za sve struke pa možda ni za sve teme povijesti umjetnosti, ali ako netko studira u inozemstvu, vjerojatnije je da će tamo i ostati. Naime, kroz studij se i stječu poznanstva u struci, upoznaju institucije struke (muzeji, instituti, arhivi) pa kada se sve to udruži s poznavanjem baštine, rad u struci postaje moguć. Kad bih sad primjerice morala istraživati (a poznajem mehanizme toga rada) u Finskoj ili u Grčkoj, trebala bih vremena da saznam kako su im organizirani arhivi, koje su institucije relevantne za podatke koji mi trebaju, a ovdje (ili u Italiji, Sloveniji, Austriji), to uglavnom znam.

Radili ste u Strossmayerovoj galeriji starih majstora, danas ste redovita profesorica na fakultetu, jedan je posao istraživačke prirode, a drugi predavačke, što Vam je draže, predavati ili istraživati ili i jedno i drugo ima i pozitivne i negativne strane?

Ne izbjegavam odgovor, ali doista se ne mogu sjetiti negativne strane jednoga ni drugoga posla. Najbolje je moći istraživati (dakle, imati vremena i novaca za to), a onda i moći rezultate istraživanja prenijeti drugima, a to se može u oba ta posla (kroz znanstvene skupove, objave, ugrađujući nova znanja u nastavu, u vodstva za kolege i posjetitelje, u medijsku komunikaciju). U Strossmayerovoj galeriji sam bila zadovoljna, ali fakultet je poticajnija sredina, možda je to razlika. Studenti su, naime, snažan motiv za istraživački rad, jer prepoznaju novu misao, svježe čitanje ili pristup djelu pa je taj odnos partnerski: stimulativan i nastavniku.

Predavali ste i u Sarajevu kao vanjski suradnik, ali i u Veneciji, odlazite na gostujuća predavanja u inozemstvo, kako Vam se čine strani studenti, ima li kakve razlike između njih i Vaših zagrebačkih studenata?

Na odlazak u Sarajevo ohrabrili su me moji profesori, akademici Vladimir Marković i Igor Fisković, motivima da je to potrebno i dobrodošlo iskustvo, što se i potvrdilo. Sarajevski studenti su bili ugodno iznenađenje, prvenstveno zbog njihove motiviranosti i brzine učenja. Kada sam počela predavati, 2005. godine, povijest umjetnosti je bio novi studij na Filozofskim fakultetu u Sarajevu, prvi naraštaj je bio na trećoj godini i prema programu trebali su nastavnika za umjetnost baroka. Sa studentima sam dosta išla i na teren, jer je to iskustvo na njihovom studiju tada nedostajalo. Zajedno smo bili u franjevačkim samostanskim zbirkama u Bosni i Hercegovini te u muzejima, crkvama, palačama i arhivima u Hrvatskoj, a sami su se ohrabrili tražiti stipendije za seminare u Veneciji, Budimpešti, Amsterdamu i redom ih dobivali. Iz tih naraštaja kojima sam predavala mislim da ih je osam upisalo doktorski studij na povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, ali mentori su im drugi nastavnici, što zbog područja koja su odabrali, što zbog iskustva rada s različitim mentorima. Ja sam bila mentor samo jednom kolegi, jer je njegov odabrani mentor umro, a tema je bila takva da nitko drugi nije mogao. Većinom su do sada doktorirali i rade ili u nastavi, na Akademiji ili Filozofskom fakultetu u Sarajevu ili u zaštiti spomenika. Sada kolega Danko Šourek predaje umjetnost baroka u Sarajevu pa se ta veza nastavlja. S obzirom na cjelokupni ishod, ne moram Vam posebno isticati koliko je to nastavno iskustvo bilo posebno i plodno, ali opet obostrano, jer i ja sam naučila puno od sarajevskih studenata i tijekom putovanja s njima. U Veneciji sam predavala 2015. godine kolegij o transformacijama i migracijama slika na diplomskim studiju povijesti umjetnosti na Ca’ Foscari. I tamo je iskustvo bilo zanimljivo, ali je moj cilj bio drugačiji: htjela sam pripremiti venecijanske studente na susret s hrvatskom baštinom, na njezino poznavanje i razumijevanje, i to ne samo u Dalmaciji, Boki kotorskoj ili obalnoj Istri (gdje je mnogo djela venecijanskih umjetnika), nego i na kontinentu. Upravo ta srednjoeuropska umjetnost, u pojavama srodna Štajerskoj, Tirolu, Beču ili Budimpešti bila im je posebno privlačna pa sam i s njima u vezi, jer ili im trebaju preporuke za prijavu teme disertacija na natječaje za doktorske studije, ili savjeti o literaturi, jer još dovršavaju diplomski studij i pišu završne radove s temama vezanima i za našu baštinu. Bitne razlike među studentima – zagrebačkim, sarajevskim ili venecijanskim – nisam uočila, osim možda pristojnosti prema nastavniku (kašnjenje na predavanje, pozornost na satu, prestanak razgovora kad nastavnik uđe u predavaonicu i slični kriteriji): Venecijanci i Sarajlije su bili pažljiviji u tom dijelu, ali to je možda zato što sam bila gost pa ne mogu izvući siguran zaključak.

Kako Vam se čini današnji, bolonjski sustav studiranja? Često profesori napominju kako se ne stiže obraditi cjelokupno gradivo jer kolegiji više nisu dvosemestralni te da se danas uči manje nego prije. Što Vi mislite?

S bolonjskim sustavom sam se svikla i prihvatila da je to nužna posljedica općih društvenih promjena u kojima više nema vremena za duge procese. Akademska sredina nije mogla dugo ostati oaza moćnih prevrata koji su iznjedrili kao visoko postavljene vrijednost efikasnost, produkciju, ekonomičnost. Nemam uvid u sadašnje statistike, ali sjećam se da su neki od argumenata za uvođenje bolonjske organizacije studija bili upravo porazne statistike staroga sustava u broju studenata koji su napuštali studij ili ga apsolvirali i nikad diplomirali, i u prosječnoj duljini toga četverogodišnjega studija koji se najčešće protegnuo na sedam godina od upisa do diplome. Što se sadržaja i opsega kolegija tiče: da, godina dana pruža dovoljno vremena za studij nekoga razdoblja ili šire pojave. No, mrvljenje i usitnjavanje kolegija je vjerojatno cijena efikasnosti dovršetka studija u roku i boljih statistika. Na Ca’ Foscari u Veneciji su akademsku godinu na diplomskom studiju razdijelili čak na četiri perioda, a studenti u svakome slušaju samo dva kolegija. Predavanja iz svakoga su dva puta tjedno po tri sata. Tako nastava traje pet tjedana, šesti tjedan je za nadoknade i studentima za učenje, a sedmi služi za ispite. Studenti mogu – ovisno o drugim obvezama – u jednom periodu upisati tri kolegija, u drugom nijedan, u trećem opet tri i u četvrtom dva, a nastavnici mogu svake godine imati jedan period (mjesec i tri tjedna) slobodno za istraživanja, odlaske na simpozije ili pripremu izložaba. To zvuči privlačno i razumno, ali pet tjedana nastave onemogućuje da se pročita više od dva-tri naslova (jer postoji i drugi kolegij sa svoja dva-tri naslova), možda samo još koji članak ili tanju knjižicu pa umjesto studija – po mom mišljenju – studenti dobivaju skup brzih tečajeva. Slično je i sa semestrima kod nas, pogotovo jer je od nedavno omogućen upis kolegija čak u četvrtom tjednu nastave, a praznici uvijek skrate nastavu za još koji tjedan pa se može dogoditi da i naš student kolegij završi u sedam-osam tjedana.

Vaša specijalnost su razdoblje renesanse i baroka, no koliko Vas zanima suvremena umjetnost i kakav je Vaš stav prema današnjoj suvremenoj hrvatskoj umjetnosti?

Suvremena umjetnost me zanima, jer … mi je suvremena, relevantna za moje vrijeme. Ne bih se htjela ograđivati da ne poznajem cjelokupnu scenu ni da ima dobrih i manje dobrih, jer to bi se moglo reći za mnoga područja i sredine. Osobno jako cijenim suvremenu hrvatsku umjetnost, mislim da je to bolja strana suvremenoga društva, jedino ne volim slušati što suvremeni umjetnici govore jedni o drugima, ali to je stara priča (i ne samo naša) da se rijetko cijene a još rjeđe si mogu međusobno izreći pohvalu.

.

19206173_10212274283085110_1791083558_n

.

Kultura je općenito u Hrvatskoj nekako zanemarena, često nedovoljno medijski popraćena, danas mali broj ljudi posjećuje muzeje, kazališta. Što mislite zašto je to tako?

Ne znam odgovor na to, možda je problem u kulturi? Možda je većem dijelu društva irelevantna? Ako su podatci o slabijim posjetima u odnosu na koje desetljeće prije, možda institucionalna kultura, koja broji posjetitelje, ulaznice i priredbe nije oblik kulture koji odgovara današnjem čovjeku. U svakom slučaju ne bih svaljivala odgovornost na posjetitelje ili barem ne tako da se netko osjeti individualno prozvanim jer nije bio u galeriji godinu dana. Ponovno, kao i u akademskim promjenama, susrećemo se s posljedicama procesa koji su unijeli tržišne vrijednosti i u taj dio. Kultura nije u medijima, jer ne prodaje novine i ne povećava gledanost. Urednici i novinari ne žele biti marginalizirani, možda si ne mogu ili ne smiju dozvoliti da zbog njihovih rubrika padne prodaja ili popularnost među gledateljima, jer su te brojke važne: one privlače reklame koje donose novac. Ako kultura to ne može napraviti, rastava ili vjenčanje popularne pjevačice može. Možete se zgražati nad takvom publikom, ali publika se odgaja (i to od malena), a onda se i njeguje: ako je nema ili ako ju ne zanima kultura, nije sva krivnja na publici.

Često se ponavlja da mladi povjesničari umjetnosti nemaju posla, da zanimanje nije traženo, što mislite, kakve su šanse za mlade pumovce da ostanu u struci?

Teško mi je kao osoba koja ima posao davati mudre savjete osobama koje ga nemaju. Rekla sam Vam kako je to kod mene bilo: ni u vrijeme kad sam ja tražila posao nije bilo mnogo nade pa sam ga ipak našla i to dva puta. Velike potražnje za povjesničarima umjetnosti vjerojatno neće biti tako skoro, ali još uvijek mislim da pošteni rad i ustrajnost daju rezultate.

Autorica ste brojnih objavljenih radova, što članaka, što samostalnih publikacija, ali i profesorica koja potiče studentske projekta i pomaže u njihovoj realizaciji, tako ste mentorirali rad o kapeli svete Barbare u Velikoj Mlaki, kakvo je to iskustvo?

Posebno su mi draga istraživanja i publikacije za koje sam bila tek urednik i mentor istraživanja, a ne autor. Pogotovo sam ponosna na one koje sam radila sa studentima, a to su monografija o drvenoj kapeli sv. Barbare u Velikoj Mlaki i katalog izložbe o velikim povijesnim urama iz Tirola na zvonicima crkava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koju dobro poznajete, jer ste sudjelovali i kao autorica i kao suorganizatorica. Drag mi je bio i urednički rad na zborniku u počast akademiku Vladimiru Markoviću Sic ars deprenditur arte, ne samo jer je uzorni profesor, predavač i mentor (mnogima pa i meni), nego me još i pozvao na Katedru renesanse i baroka, tako je posredno zaslužan i za ovaj razgovor. O problemskim pitanjima vlastitih istraživanjima bih radije pričala nego o objavljenim knjigama ili člancima, jer je prvo aktivni proces, a drugo je već ad acta. Osim tradicionalnih povijesno-umjetničkih tema vezanih za određenje autorstva, stil, ikonografiju i kontekst narudžbe, zanima me migracija likovnih djela, umjetnika i likovnih ideja. To je široko područje puno obrata, spojeva, zaboravljenih rituala i novo uspostavljenih značenja. Time bih se htjela baviti do kraja radnoga vijeka…

I za kraj, par brzih pitanja:

RENESANSA ili BAROK?

Barok

VENECIJA ili RIM?

Rim

SKULPTURA ili SLIKARSTVO?

Slikarstvo

CARAVAGGIO ili RUBENS     

Caravaggio (teška odluka)

OBITELJ DRAŠKOVIĆ ili OBITELJ FRANKOPAN

Obitelj Drašković, pobijedila nakon oštre borbe u samoj završnici ispitom savjesti koga češće spominjem, a ne tko je slavniji ili važniji u hrvatskoj povijesti… :)

 

 

 

 

 

71 Komentara

 1. Zanimljiva tema razgovora s prof. Cvetnić; s interesom sam ga čitala.

 2. ac milan tröja
  |

  I value the info on your websites. With thanks.
  ac milan tröja http://www.tailorandkelle.com/AC-Milan-fotbollstroja-p-634557.cfm

 3. Awesome Web site, Stick to the wonderful work. Appreciate it!|
  fotballdrakter på nett http://www.ladartleague.com/manchester-united.no

 4. russia
  |

  [url=http://tuoicay.com.vn/UserProfile/tabid/134/userId/15192/Default.aspx]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://patiocoversslidellla.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/351/UserID/414567/Default.aspx]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://agapecare.net/UserProfile/tabid/57/userId/78833/Default.aspx]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://www.bestwishes4u.com/tag/whatsapp-puzzles-riidles-songs-with-answers/]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://naehkreisel.de/user/profile/56809]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://sumut.kemenag.go.id/halkomentar–2016.html]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://playeatpartyproductions.com/groups/billige-fodboldtrojer-monique/]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://www.ahmadnews.com/2017/01/14/would-you-like-to-share-your-source-of-income-watch-imran-khan-reply/]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://www.golibertytech.com/UserProfile/tabid/239/userId/40445/Default.aspx]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://googlynetworks.com/2016/09/01/decoded-4-things-a-recruiter-looks-for-in-your-resume/]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://www.leonids-info.ru/analitika/f-35-v-evrope-i-estonii-chto-ishhet-on-v-krayu-dalyokom-chto-ishhet-on-v-krayu-chuzhom-russkaya-ruletka-po-amerikanski/php]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=http://bit-cloud.net/forum/index.php?topic=292586.0]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=]Soncics %keyword% Soncics[/url]

  [url=]Soncics %keyword% Soncics[/url]

 5. 9to5chic
  |

  IlaBasald Osterrike Laurenezp
  RudolfSap Manchester City StaceyCar
  LouTeasda Polen LeroyDjwk
  ZacksiLuh Elfenbenskusten JeannieLu
  VickieSut Everton SelenaKin
  VanceHebe Italien AndyTrowb
  BTIMaximi Polen MoraAreva
  Stephanie England DeanneBer
  DorothyFl Barcelona EmmettvoW
  JacquieMc Juventus DianneFae
  LinneaNes Danmark MonicaIll
  Martizbxh Real Madrid MarianFra
  AbbeyPont Danmark CrystleSc
  QuentinSt Kroatien ShastalnJ
  DeborahMi Sverige DottyWool

 6. wales
  |

  arsenal vs roma [url=http://9to5chic.com/2015/10/day-life-tel-aviv.html]http://9to5chic.com/2015/10/day-life-tel-aviv.html[/url]

  chelsea vs barcelona [url=http://www.rtw-klub.sk/new/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=MosheLough]http://www.rtw-klub.sk/new/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=MosheLough[/url]

  england vs iceland [url=http://freelanceeconomist.com/members/kelleberrios00/activity/43727/]http://freelanceeconomist.com/members/kelleberrios00/activity/43727/[/url]

  sweden vs los angeles galaxy [url=http://blazingflameradio.com/groups/maglia-chelsea-poco-prezzo-justinaro/]http://blazingflameradio.com/groups/maglia-chelsea-poco-prezzo-justinaro/[/url]

  netherlands vs manchester city [url=http://onpointbasketball.com/drew/2015/11/06/ryerson-rams-prove-they-still-run-the-6-beat-u-of-t-85-84/]http://onpointbasketball.com/drew/2015/11/06/ryerson-rams-prove-they-still-run-the-6-beat-u-of-t-85-84/[/url]

  england vs ac milan [url=http://mmwg.com/UserProfile/tabid/61/userId/1877989/Default.aspx]http://mmwg.com/UserProfile/tabid/61/userId/1877989/Default.aspx[/url]

  argentina vs croatia [url=http://www.assemblybuildings.co.uk/UserProfile/tabid/57/UserID/76314/Default.aspx]http://www.assemblybuildings.co.uk/UserProfile/tabid/57/UserID/76314/Default.aspx[/url]

  olympique lyonnais vs france [url=http://hmwiki.mobisy.com/index.php/Seattle_sounders_fc_fodboldtr%C3%B8je_PreciousM]http://hmwiki.mobisy.com/index.php/Seattle_sounders_fc_fodboldtr%C3%B8je_PreciousM[/url]

  italy vs switzerland [url=http://simplygood.biz/?attachment_id=1653]http://simplygood.biz/?attachment_id=1653[/url]

  dortmund vs inter milan [url=http://gescargo.co.id/jasa-pengiriman-barang/jasa-pengiriman-darat-jakarta-fak-fak/]http://gescargo.co.id/jasa-pengiriman-barang/jasa-pengiriman-darat-jakarta-fak-fak/[/url]

  czech vs wales [url=http://teknolanka.com/product/4/]http://teknolanka.com/product/4/[/url]

  ivory coast vs poland [url=http://aboutgo.com/members/juliadanglow51/]http://aboutgo.com/members/juliadanglow51/[/url]

  colombia vs uruguay [url=http://forum.dzpk.com/space-uid-292663.html]http://forum.dzpk.com/space-uid-292663.html[/url]

  leicester city vs croatia [url=http://kyfxz.com/home.php?mod=space&uid=21138&do=profile&from=space]http://kyfxz.com/home.php?mod=space&uid=21138&do=profile&from=space[/url]

  france vs usa [url=http://hodinkarka.cz/nezarazene/i-think-everyone-in-the-program-would/]http://hodinkarka.cz/nezarazene/i-think-everyone-in-the-program-would/[/url]

 7. my blog
  |

  What’s up it’s me, I am also visiting this web site regularly, this web site is really good and the people are genuinely sharing pleasant thoughts.

 8. fifa 18
  |

  I every time used to study piece of writing in news papers but now as I am a user of web so from now I am using net for posts, thanks to web.

 9. nba 2k18 coins
  |

  Hi! I know this is kinda off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

 10. click here
  |

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am worried about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 11. GVK Bioscience
  |

  819148 260014hi there, your site is discount. Me thank you for do the job 599906

 12. mink lashes
  |

  Thanks for your marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you are a great author. I will remember to bookmark your blog and will eventually come back at some point. I want to encourage one to continue your great writing, have a nice weekend!

 13. fifa 18 coins
  |

  What’s up, after reading this awesome paragraph i am also happy to share my experience here with mates.

 14. fifa 18 coins
  |

  My programmer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on several websites for about a year and am concerned about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress content into it? Any kind of help would be really appreciated!

 15. click here
  |

  I am not sure where you are getting your information, but great topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for fantastic information I was looking for this info for my mission.

 16. home page
  |

  This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me. Cheers!

 17. click here
  |

  Undeniably imagine that that you stated. Your favourite reason appeared to be at the net the simplest thing to take into account of. I say to you, I definitely get annoyed whilst folks think about concerns that they plainly do not recognize about. You managed to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the whole thing with no need side-effects , other folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 18. fifa 18 coins
  |

  Hmm is anyone else having problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any feed-back would be greatly appreciated.

 19. my blog
  |

  Can I just say what a relief to uncover someone that actually understands what they’re talking about over the internet. You definitely know how to bring an issue to light and make it important. A lot more people have to read this and understand this side of your story. I can’t believe you are not more popular because you most certainly have the gift.

 20. click here
  |

  Yes! Finally something about %keyword1%.

 21. click here
  |

  I appreciate, cause I discovered just what I used to be having a look for. You have ended my four day long hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 22. homepage
  |

  Hi to every one, because I am actually eager of reading this weblog’s post to be updated regularly. It consists of pleasant material.

 23. myblog
  |

  Greate post. Keep posting such kind of information on your site. Im really impressed by your blog.

 24. ppdb.com
  |

  161936 277921I discovered your blog web site on google and verify a few of your early posts. Continue to sustain up the superb operate. I merely extra up your RSS feed to my MSN News Reader. Looking for forward to reading extra from you in a whilst! 977743

 25. yeezy shoes
  |

  My spouse and i felt really more than happy when John managed to round up his inquiry because of the precious recommendations he gained from your own weblog. It is now and again perplexing just to find yourself giving out methods that many people have been trying to sell. We really acknowledge we now have the writer to appreciate for this. The explanations you have made, the simple website navigation, the friendships you can aid to promote – it is everything fabulous, and it is letting our son in addition to the family recognize that this subject matter is excellent, which is tremendously fundamental. Thanks for all the pieces!

 26. I’m just commenting to let you be aware of what a great encounter our child found checking yuor web blog. She realized a wide variety of issues, including what it’s like to have an incredible helping style to make other folks very easily learn selected tricky things. You truly did more than our own desires. Thanks for distributing such good, safe, educational and as well as cool thoughts on the topic to Ethel.

 27. my blog
  |

  Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 28. adult onesie
  |

  Remarkable! Its genuinely amazing post, I have got much clear idea on the topic of from this article.

 29. mink lashes
  |

  Hi, I do think this is a great website. I stumbledupon it 😉 I may return once again since I book marked it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to help other people.

 30. adidas ultra boost
  |

  You made some respectable points there. I regarded on the web for the problem and found most individuals will go along with along with your website.

 31. air jordan shoes
  |

  I in addition to my buddies ended up going through the excellent secrets on the blog then before long developed a terrible suspicion I had not thanked the website owner for those techniques. My men became as a result joyful to read all of them and have now in reality been taking pleasure in those things. I appreciate you for turning out to be quite thoughtful as well as for choosing these kinds of superior topics millions of individuals are really eager to be informed on. Our sincere apologies for not expressing appreciation to earlier.

 32. click here
  |

  Thanks for every other informative site. The place else could I am getting that kind of information written in such an ideal means? I have a undertaking that I’m simply now working on, and I’ve been at the look out for such info.

 33. click here
  |

  Appreciate the recommendation. Let me try it out.

 34. lace frontal
  |

  lace frontal Livraison expresse,pacte ideale.Tres convenablement

 35. Google
  |

  We came across a cool web-site that you simply may possibly get pleasure from. Take a look in case you want.

 36. home page
  |

  Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to produce a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and never seem to get anything done.
  home page

 37. click here
  |

  Excellent article! We will be linking to this particularly great content on our site. Keep up the great writing.
  click here

 38. yeezy shoes
  |

  My wife and i got absolutely ecstatic Edward managed to deal with his studies while using the ideas he was given when using the web site. It’s not at all simplistic just to happen to be giving away information and facts some other people may have been selling. We grasp we now have you to give thanks to for that. The most important illustrations you have made, the straightforward blog navigation, the friendships you will aid to engender – it’s got most incredible, and it is making our son and our family reason why that idea is entertaining, and that is incredibly important. Thank you for all!

 39. revize jerabu
  |

  Every after in a even though we select blogs that we read. Listed below would be the latest web sites that we choose

 40. view my blog
  |

  I just could not leave your site prior to suggesting that I actually enjoyed the usual information an individual provide in your guests? Is going to be back continuously in order to investigate cross-check new posts
  view my blog

 41. home page
  |

  I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly very often inside case you shield this increase.
  home page

 42. fifa 18 coins
  |

  When I initially commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!
  fifa 18 coins

 43. adidas ultra boost
  |

  I want to point out my affection for your kind-heartedness supporting men who need assistance with this important matter. Your special commitment to passing the solution all through became pretty functional and have really enabled ladies like me to attain their goals. Your entire warm and helpful facts means much a person like me and extremely more to my office workers. Thanks a lot; from each one of us.

 44. Google
  |

  Below youll come across the link to some web sites that we assume you need to visit.

 45. michael kors outlet
  |

  Spot on with this write-up, I truly think this web site wants far more consideration. I抣l most likely be once more to learn much more, thanks for that info.

 46. always a significant fan of linking to bloggers that I like but dont get quite a bit of link enjoy from

 47. just beneath, are many entirely not associated web pages to ours, on the other hand, they may be surely really worth going over

 48. yeezy shoes
  |

  My spouse and i felt really more than happy when Emmanuel managed to finish up his survey from the ideas he obtained through the web pages. It’s not at all simplistic to simply happen to be giving away guides which many others might have been selling. So we do know we now have the writer to give thanks to for this. The specific explanations you have made, the simple blog menu, the relationships your site assist to foster – it’s got mostly sensational, and it is helping our son in addition to our family reckon that the idea is excellent, which is extraordinarily indispensable. Thanks for the whole lot!

 49. ultra boost 3.0
  |

  An attention-grabbing dialogue is value comment. I think that you need to write more on this matter, it may not be a taboo subject but generally persons are not enough to talk on such topics. To the next. Cheers

 50. Anal toys
  |

  we came across a cool web page that you just may well delight in. Take a appear for those who want

 51. Nipple Toys
  |

  Wonderful story, reckoned we could combine a number of unrelated information, nevertheless truly worth taking a appear, whoa did a single master about Mid East has got more problerms also

 52. 7447
  |

  check beneath, are some entirely unrelated internet sites to ours, on the other hand, they may be most trustworthy sources that we use

 53. zerosage
  |

  If you wish for to increase your knowledge just keep visiting this web site and be updated with the hottest news posted here.
  [url=http://rexuiz.top/]Rexuiz FPS Game[/url]

 54. driving tips
  |

  one of our visitors just lately suggested the following website

 55. the time to study or stop by the content or internet sites we have linked to beneath the

 56. There are some attention-grabbing closing dates on this article however I don抰 know if I see all of them center to heart. There is some validity however I’ll take maintain opinion until I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as well

 57. adidas ultra boost 3.0
  |

  Thanks a lot for giving everyone such a wonderful opportunity to discover important secrets from this blog. It can be so useful plus packed with a great time for me personally and my office mates to search your website at the very least thrice per week to learn the newest tips you will have. Of course, I’m just usually astounded concerning the sensational tips and hints you serve. Selected 4 ideas in this posting are without a doubt the most effective we have ever had.

 58. Vincent Simmons
  |

  Here is a great Blog You might Locate Intriguing that we Encourage You

 59. nike dunks
  |

  Oh my goodness! an incredible article dude. Thank you However I am experiencing concern with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anybody getting an identical rss drawback? Anyone who is aware of kindly respond. Thnkx

 60. sex position card game
  |

  that could be the finish of this write-up. Here you will come across some web pages that we assume youll appreciate, just click the hyperlinks over

 61. dani
  |

  “I really like your writing style, good info, thanks for posting. “Let every man mind his own business.”

 62. strap on dildo
  |

  below youll obtain the link to some web pages that we assume you need to visit

 63. hard surface protector
  |

  that is the end of this report. Here you will locate some web sites that we consider you will enjoy, just click the hyperlinks over

 64. sex mask
  |

  although internet websites we backlink to beneath are considerably not associated to ours, we feel they may be essentially worth a go by, so possess a look

 65. Google
  |

  Here is a good Blog You may Uncover Fascinating that we encourage you to visit.

 66. bedroom sex toys
  |

  Here are a number of the web sites we suggest for our visitors

 67. yeezy boost 350
  |

  My wife and i were so cheerful Raymond managed to round up his inquiry using the precious recommendations he got from your weblog. It’s not at all simplistic to simply always be offering solutions that other folks may have been selling. We really fully grasp we have got you to give thanks to for that. The specific explanations you have made, the easy web site menu, the relationships you will make it possible to create – it’s got many overwhelming, and it’s aiding our son in addition to the family feel that the article is enjoyable, and that is wonderfully indispensable. Many thanks for the whole lot!

 68. Jesse Grillo
  |

  Thank you for sharing your info. You have opened my eyes to varying views on this topic with interesting and solid content. Son of a gun! You have a great sense of humor. Great blogs.

 69. yeezy boost 350
  |

  I precisely needed to thank you very much again. I do not know the things I would’ve done in the absence of those advice shown by you over such theme. This has been a real hard issue in my view, but viewing the specialized technique you dealt with that took me to jump for delight. I am just thankful for your work and even believe you realize what a powerful job you are accomplishing educating others using your site. I am certain you’ve never come across any of us.

 70. Google
  |

  Please visit the internet sites we stick to, which includes this 1, because it represents our picks in the web.

Ostavite nam komentar