Izložba Tik-tak: tempus volat, hora fugit, horologium manet

Izložba Tik-tak: tempus volat, hora fugit, horologium manet

Kategorija Najave | 19/04/2017 1

 

Studenti diplomskog studija povijesti umjetnosti (Jelena Glumac, Toni Ivetić, Ivana Jurčević, Ivona Kukić, Marija Mandić, Matko Mišak, Nikola Pažin, Valentina Radoš, Matea Šuljak, Rafaela Tassotti, Mirna Trinki) stvarajući projekt Tik-tak: tempus volat, hora fugit, horologium manet, pokazali su incijativu za povećanjem broja sati i kolegija posvećenih terenskome radu te istraživanju. Prilikom slušanja kolegija Tirolski umjetnici i hrvatska likovna baština čija je nositeljica dr. sc. Sanja Cvetnić, nastojali su podići svijest o važnosti urara Wendelina Jakoba Jägera za hrvatsku baštinu.

Na putovanju u Tirol krajem listopada prošle godine, koje je zamišljeno u sklopu terenske nastave kolegija, profesorica Cvetnić upoznala je potomka slavnog Wendelina Jägera. Gebhart Jäger samostalno je istraživao ovu temu ranije te je sakupio podatke u objavljenoj knjizi. Imao je saznanja kako su pojedini satni mehanizmi crkvenih zvonika na tlu Hrvatske te Bosne i Hercegovine ostali sačuvani. Predložio je profesorici Cvetnić podrobnije istraživanje teme, s obzirom na to da ranije nije postala glavnim predmetom nekog znanstvenog istraživanja. Predstavivši ideju studentima, naišla je na odobravanje i entuzijazam te je prijedlog objeručke prihvaćen.

Wendelin Jakob Jäger rođen je 1829. godine u Kapplu kraj Landecka, a nauk o proizvodnji satnih mehanizama na njega i njegovog brata Josefa prenio je njihov otac koji se bavio istim zanatom. Godine 1856. odlazi u Innsbruck, gdje nakon nekog vremena dobiva dozvolu za otvaranje obrta i počinje sa samostalnim radom. Prva narudžba rađena je za samostan servita u Rattenbergu, ‘a velika ura za crkvu Presvetog Trojstva u Innsbrucku (1860.) odmah je u dnevnim novinama ‘Innsbrucker Nachrichten’ hvaljena kao vrhunski majstorski uspjeh.’ Jäger se uspijeva afirmirati na području Innsbrucka i Monarhije, a glas o njegovom majstorstvu širi se i izvan granica Europe pa godine 1862. jedan od mehanizama odlazi u Sjevernu Ameriku. Iste te godine naručuju se i ure za potrebe hrvatskih crkava i samostana što nas dovodi do teme istraživanja studenata.

Početna točka bili su sačuvani isječci novina ‘Innsbrucker Nachrichten’ koje im je ustupio Gebhart Jäger, a u kojima se prate aktivnosti urara Jägera te se navode točni datumi isporuke određenih ura. Istraživanja su provedena u Zagrebu, Varaždinu, Karlovcu, Bjelovaru, Banja Luci i Daruvaru, a utvrđivali su zatečena stanja ura u navedenim gradovima. Prva zagrebačka ura Wendelina Jägera nalazi se u Frankopanskoj ulici, u samostanu Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskog. Naručiteljice su bile tzv. sestre ‘Tirolke’ koje su iz logičnih razloga odabrale ovog majstora. Mehanizam u Frankopanskoj ulici smatra se najkompleksnijim pa dobiva naziv ‘labirint ura’. Protezao se na tri kata, a povezivao je sat na zvoniku te satove u samostanu. Pokazalo se da se radi o izdržljivom i kvalitetnom mehanizmu tako da su i ostali zagrebački naručitelji poželjeli iste. Idući zagrebački rad izvršen je na Katedrali, iako se u ranijem pregledu Ivana Krstitelja Tkalčića donosi podatak kako je za popravak mehanizma zaslužan urar Valentin Lehrer. Radilo se o popravku postojeće ure, ali su popravci bili toliko veliki da se može reći kako je riječ o gotovo novom mehanizmu. Međutim, istraživanjem Nadbiskupijskog arhiva, odnosno zapisnika sjednica prvostolnog Kaptola, studenti dolaze do saznanja kako je upravo Jäger izvršio popravke, a pronašli su i račun naslovljen na njega i pomoćnika. Navedene su narudžbe zasigurno utjecale i na njihovo povećanje na našim područjima. Novine izvještavaju i o idućoj narudžbi, onoj za crkvu sv. Marije na Dolcu, koja do današnjeg dana nije sačuvana. Slijede ure za isusovačku (tada gimnazijsku) crkvu Uznesenja Marijina u Varaždinu i franjevačku crkvu Presvetoga Trojstva u Karlovcu. Tih 1870-ih godina Jäger isporučuje još dva mehanizma; za Bjelovar, a drugi za trapistički samostan Marija Zvijezda kraj Banja Luke u Bosni i Hercegovini. Bjelovarska je ura kasnije zamijenjena onom koju je izradio urar Rudolf Thoendel 1910. godine. O ‘znamenitom  velikouraru’, kako ga nazivaju novine ‘Innsbrucker Nachrichten’, pišu i druga austro-ugarska glasila toga vremena te njegovo ime postaje poznato diljem Monarhije. Važno je istaknuti i općeniti napredak društva i industrije, zbog čega se razvija potreba za unifikacijom vremena i stvara svijest o istovremenosti. Potražnja za razvijenim satnim mehanizmima povećava se kako bi se ispunili zahtjevi suvremenog društva. 

Jäger se vraća u Zagreb 1874. godine gdje postavlja uru u zvonik crkve sv. Ivana Krstitelja, koja se i danas tamo nalazi. Izrazito je zanimljiva i posljednja narudžba iz 1880. godine za Parohijsku crkvu Svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora u Daruvaru jer satni mehanizam ondje i dalje radi. Uz to, radi se o jednom od posljednjih radova iz njegova opusa, s obzirom da Jäger umire 1884. godine u Innsbrucku. Njegov značaj za cijelo područje Monarhije prepoznat je još za vrijeme njegova života, kada mu car Franjo Josip I. godine 1874. dodjeljuje Zlatni križ za zasluge s krunom. Mehanizmi su bili poznati po svojoj izdržljivosti, ali se ovakav način objavljivanja vremena napušta zbog zastarjelosti, odnosno potrebe za čestim fizičkim navijanjem, koje je svojevremeno označavalo najviši stupanj razvoja. 

 

mehanizam iz daruvara

Satni mehanizam Parohijske crkve Svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora u Daruvaru

 

Studenti su tijekom rada na projektu promišljali na koji bi način najbolje mogli predstaviti svoje istraživanje, a jedna se od ideja realizirala kroz postavljanje izložbe u predvorju Knjižnice Filozofskog fakulteta. Izložba se otvara 24. travnja, a otvorena je do 1. svibnja. Pripremljene su snimke zatečenog stanja te prateća dokumentacija, a posjetitelji će biti u mogućnosti prelistati i katalog. S namjerom što zornijeg prikazivanja rada satnog mehanizma, izložit će se i maketa zvonika koja će biti upotpunjena multimedijalnim sadržajima s prikazom tog procesa. Unatoč malim sredstvima, sakupljenim uglavnom od privatnih donatora i Odsjeka za povijest umjetnosti, čini se kako će studenti na zanimljiv i edukativan način prikazati područje vlastita interesa. Iako se radi o završnoj fazi projekta, uvijek postoje i druge mogućnosti njegova predstavljanja, primjerice, objavljivanje u časopisima (zasad planiraju napisati članak u znanstvenom časopisu ‘Tkalčić’) ili prezentacija putem javnih izlaganja. Uz to, veća bi financijska sredstva mogla omogućiti da izložba postane pokretna kako bi se predstavila u sredini iz koje dolazi Wendelin Jäger. Jedna od namjera bila je i istaknuti važnu ulogu urara Jägera za naše podneblje pa studenti sukladno tome zagovaraju prikupljanje sredstava i obnavljanje nefunkcionalnih mehanizama.

 

18009463_10211756443419442_1553854731_ngg

Istraživanje na zvoniku Zagrebačke katedrale

Biografski podaci preuzeti s linka

Dodatne informacije o otvaranju izložbe u knjižnici Filozofskog fakulteta možete pogledati na Facebooku

Naslovna fotografija prikazuje unutarnji brojčanik Parohijske crkve Svetih otaca Prvog vaseljenskog sabora u Daruvaru

Fotografije ljubaznošću studenata diplomskog studija povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Jedan Komentar

  1. […] Izložba Tik-tak: tempus volat, hora fugit, horologium manet […]

Ostavite nam komentar