Izazov velikih izložbi – Izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900.

Izazov velikih izložbi – Izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900.

Kategorija Osvrti | 21/05/2017 91

 

Nedavno zatvorena izložba u Galeriji Klovićevi dvori Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. jedna je od posjećenijih izložbi u Zagrebu, ali i Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Zašto? Što najviše pridonosi velikoj posjećenosti izložbi posebice u današnje doba? Marketing, velik interes građana za što boljom kulturnom naobrazbom, kvantiteta i kvaliteta djela, pristupačna cijena ulaznica, ljubaznost osoblja, dugogodišnja tradicija rada izlagačkog prostora?

Je li izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. uspješna i što danas čini uspješnu izložbu?

Izložba se održavala od 9. veljače do 7. svibnja 2017. godine u Galeriji Klovićevi dvori, a izložena su djela austrijskih i hrvatskih umjetnika fin de siècla: Gustava Klimta, Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića, Kolomana Mosera, Roberta Auera, Tomislava Krizmana, i mnogih drugih. Ideja je izložbe bila prikazati utjecaj bečkih umjetnika nove moderne umjetnosti na zagrebačke umjetnike, posebice one školovane u Beču te istaknuti kako je hrvatski kulturni život procvao u kratkom periodu prije Prvog svjetskog rata.

 

Marketing i reklama

U Zagrebu je na više lokacija prije otvorenja bilo moguće vidjeti plakate izložbe. Nisu svi plakati bili potpuno isti što je naravno ovisilo o mjestu na kojemu su bili postavljeni. Određene su informacije bile različitog fonta. Tako je ispod natpisa Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. na nekim plakatima pisalo i Gustav Klimt, Vlaho Bukovac, Ivan Meštrović. Na pojedinim plakatima natpis Gustav Klimt bio je podebljan i malo većih dimenzija. Komentari na tu pojavu bili su različiti, neki su smatrali da je to loš, propagandni marketing, a neki nisu obraćali preveliku pažnju na takve finese. Zanimljivo je još kazati kako su se sa za vrijeme izložbe u galeriji često čuli komentari posjetitelja da su došli na ‘Klimta’, da idu na ‘Klimta’, čak je bilo i situacija u kojima su rekli da oni nisu ni za kakvu izložbu Izazov moderne, već da su došli vidjeti ‘Klimta’. Što je uzrok tomu?

Osim plakata, za izložbu se moglo saznati i preko članaka na internetskim neumjetničkim portalima i to zanimljivih naslova primjerice: ‘Gustav Klimt dolazi u Zagreb!’, te nezaobilaznim prikazom najpoznatije slike Gustava Klimta Poljubac. Tu valja spomenuti da se manji broj puta na izložbi znalo postaviti pitanje: ‘Gdje je Klimtov Poljubac?’. Poljubac se čuva u Belvedereu u Beču te ga nikako nije bilo moguće posuditi za izložbu, iz jednostavnog razloga što je ta slika, poput Mona Lise u Louvreu, glavni eksponat Belvederea.

Jesu li navedene reakcije pojedinih posjetitelja bile opravdane? Živimo u doba u kojemu se marketing uvukao u sve sfere života. No, je li malo podebljaniji i veći font na nekim plakatima razlog okrivljavanja za propagandu? Pravi ljubitelji umjetnosti, ukoliko nisu vrlo dobro upoznati sa sadržajem bilo koje izložbe, što naravno većina nije, pročitat će na internetskim stranicama galerija, muzeja ili pak na umjetničkim portalima o čemu se radi, a neće suditi po plakatu. Logično je ako dolaze djela tako svjetski poznatog umjetnika kao što je Gustav Klimt da će njegovo ime na plakatu biti izraženije. Naravno da se tu radi o marketingu i prizivanju većeg broja posjetitelja jer je očito da će to rezultirati upravo odlaskom većeg broja ljudi na ‘Klimta’, ali se mora naglasiti kako je naslov itekako dobro vidljiv, a i imena vodećih hrvatskih umjetnika Vlahe Bukovca i Ivana Meštrovića. Također, za one koji su rekli da je ta propaganda označavala da će se raditi o retrospketivi Gustava Klimta, a nisu upoznati s tim (ne)mogućnostima – naslov izložbe bio bi: ‘Gustav Klimt – retrospektiva’. Vrlo je jednostavno za svoju neupućenost kriviti propagandni svijet oko sebe, a jako je teško otvoriti internetsku stranicu galerije, prije hvalisanja kako se otišlo vidjeti ‘Klimta’! Čak nije potrebno niti vidjeti internetsku stranicu, na plakatima i ulaznici piše naziv izložbe…

 

Organizacija postava

Postav izložbe bio je organiziran u dvanaest dvorana u prostoru drugog kata Galerije Klovićevi dvori. Na samom se ulazu na manjoj zidnoj plohi s desne nalazila nalijepljena fotoreprodukcija slike Nuda Veritas (Gola istina) koju je 1898. godine naslikao Gustav Klimt. Prikazana je mlada naga žena bujne duge kose koja joj prekriva grudi. U desnoj ruci drži ogledalo koje je okrenuto prema publici. U gornjem dijelu slike, iznad žene, nalazi se citat na njemačkom jeziku, riječi pisca Friedricha Schillera: ‘Ako se svojim djelima i svojom umjetnošću ne možeš dopasti većini, udovolji manjini, jer dopadati se mnogima loše je.’ Gustav Klimt tim kontroverznim djelom zapravo iskazuje svoje odvajanje, secesiju, od tradicionalnih okvira umjetničke prakse te nam poručuje da umjetnost mora biti autentična, gola istina. Međutim, zanimljivo je primijetiti, vrativši se u današnje vrijeme, kako je status Gustava Klimta u društvu potpuno obrnut – sviđa se većini, njegova se djela najviše odlazi gledati u Beč te je njegovo ime privuklo najveći broj posjetitelja na izložbu Izazov moderne u Klovićeve dvore.

 

klimt-nuda-veritas-1899.thumb.150x0x0x0x100x0x0x0

Gustav Klimt, Nuda Veritas, 1898. 

 

Iduća slika koja plijeni pažnju na samom ulazu u prostor izložbe nalazila se na kraju ulaznog hodnika, tik prije ulaza u prvu dvoranu izložbe. Autor slike je Vlaho Bukovac, a čuva se u Institutu za povijest u Zagrebu. Naziv slike je Živio kralj, no nosi i naziv Mimohod školske mladeži pred Kraljem odnosno Otvorenje Donjogradske gimnazije 1895., a na njoj su prikazani crkveni i politički visokodostojanstvenici u stražnjem planu slike, dok su u prvome planu slike vesela djeca u narodnoj nošnji. Na taj način dolaze na vidjelo Bukovčeva patriotska promišljanja o tadašnjoj vlasti u Austro-Ugarskoj Monarhiji, no na prilično diskretan način. Slika je velikih dimenzija i izgledala je veoma zbijeno na nevelikom prostoru zida čime se izgubila vizualna preglednost monumentalne slike. Naziv autora, djela i godina nastanka nalazili su se bočno od slike koja je bila zaštićena užetom.

Na taj način se odmah pri samom ulazu na izložbu posjetiteljima nagovješćuje kako su protagonisti bečke (Udruženje likovnih umjetnika Austrije – Secesija) i zagrebačke (Društvo hrvatskih umjetnika) grupe modernih umjetnika bili buntovnici koji su na drugačiji stilski i tematski način pristupali umjetnosti.

Dvanaest je dvorana izložbe bilo organizirano kroz tematske cjeline: Povijesni kontekst – razvoj gradova za vrijeme cara Franje Josipa I. i dolazak cara u Zagreb; Protagonisti, programi i izložbe bečkih secesionista i Društva hrvatskih umjetnika, Hrvatski umjetnici školovani u Beču; Edukacija i emancipacija – hrvatske umjetnice u Beču; Vlaho Bukovac i Zagrebačka šarena škola; Gustav Klimt kao uzor bečkim i zagrebačkim umjetnicima; Arhitekti i naručitelji u Zagrebu oko 1900.; Gustav Klimt i njegov utjecaj na ranu Meštrovićevu fazu; Meštrovićeva djela za Karla Wittgensteina; Bolest u secesijskoj epohi; Kultura stanovanja i bit pejsaža u fin de sièclu; Društevni život – kavane i kabarei; Tema žene u slikarstvu – femme fatale/femme fragile. Navedeni nazivi cjelina nisu originalni kao na izložbi, već su slobodna interpretacija autorice članka.

Doba prijelaza 19. u 20. stoljeće bilo je umjetnički vrlo plodno razdoblje. Zagreb je u to doba bujao i na području likovnih umjetnosti i književnosti. U sklopu izložbe bili su spomenuti pojedini promicatelji moderne umjetnosti koji su bili i književnici, poput Milivoja Dežmana i Ksavera Šandora Gjalskog, međutim to nije dovoljno. Hrvatska moderna u književnosti je vrlo značajno razdoblje, a činjenica da dolazi do sinteze tema kroz književna i likovnoumjetnička djela, dovoljan je razlog da sama uloga književnosti i književnika bude malo više zastupljena na ovakvoj izložbi. Bilo je moguće prolistati u digitalnom obliku časopis bečkih secesionista Ver Sacrum, ali i zagrebačkih umjetnika Život u kojemu su zastupljeni mnogi tekstovi naših poznatih književnika hrvatske moderne. Međutim, pitanje je koliko je to posjetitelja primijetilo.

Veliki propust izložbe, iz nepoznatog razloga, je nepisanje tehnika na legendama ispod naziva autora, djela i godine nastanka. Na ponekim legendama bilo je napisano gdje se čuva eksponat. Međutim, nazivi tehnika su bili potpuno nezastupljeni što je rezultiralo vrlo čestim upitima posjetitelja o kojoj se tehnici radi te zašto nisu nigdje napisane.

Dvorana 5 s tematskom cjelinom ‘Gustav Klimt kao uzor bečkim i zagrebačkim umjetnicima’ bila je prostorija u kojoj su se nalazila dva od tri ulja na platnu Gustava Klimta na izložbi: Glava žene na crvenoj pozadini iz 1897./98. godine i Prijateljice (Sestre) iz 1907. godine. Osim Klimtovih, u dvorani su se nalazila mnogobrojna djela hrvatskih i austrijskih umjetnika, od koji su četiri bila pejsaži. Veliki broj pejsaža bio je smješten u dvorani 10 te bi se tamo bolje uklopili nego u dvoranu 5 koja je bila zastupljena portretima. Osim toga, u dvorani 5 bila su smještena i dva kiparska djela, Filozof Roberta Frangeša Mihanovića i Poljubac Ive Kerdića. Dvojica su kipara tematski bila smještena u dvoranu 2 u kojoj je ideja bila iskazati koji su se hrvatski umjetnici školovali u Beču. Osim toga u toj su dvorani bila izložena kiparska djela te bi se po svojoj tematici i stilu ondje bolje uklopila. S obzirom da se u stilovima Bele Čikoša Sesije, Roberta Auera i Tomislava Krizmana najviše nazire secesijski stil u hrvatskom slikarstvu, začudno je kako je broj njihovih djela na izložbi bio relativno malen. Možda bi se pokoje djelo viška navedenih slikara bolje uklopilo u dvoranu 5 umjesto pejsaža. No, uvijek valja podsjetiti kako nije moguće posuditi sva željena djela za izložbe.

 

Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900 - Galerija Klovićevi dvori -Photo: Deyan Baric @ www.dominionart.com

Gustav Klimt, Prijateljice (Sestre), 1907.

 

Dvorana 10 s tematskom cjelinom ‘Kultura stanovanja i bit pejsaža u fin de sièclu’ bila je teško prohodna kada se u dvorani nalazio veliki broj posjetitelja. Iako je po svojoj površini dvorana 10 najveća, bila je prezastupljena eksponatima. Tako su se u dvorani nalazili mnogobrojne slike pejsaža, od kojih je većina bila velikih dimenzija, plakati, namještaj i vrlo veliki broj staklenih vitrina koje su bile najzastupljenije u središnjem djelu prostorije. Neke su bile toliko blizu da se prilikom većeg broja posjetitelja jedva moglo prolaziti, a da se ne okrzne pojedina vitrina. U vitrinama se nalazilo porculansko posuđe, različite ukrasne figurice i mnogi drugi uporabni predmeti. Dvorana je djelovala nagurano, kao da se zbog najvećih dimenzija u nju smjestilo višak eksponata. Ideja je bila prikazati kulturu stanovanja oko 1900. godine na jednoj strani dvorane, kroz mnogobrojne plakate s prikazom interijera i eksterijera vila te namještajem i posuđem. Kao kontrast, na suprotnoj strani dvorane nalazili su se prikazi krajolika u suton koji su dočaravali unutarnje depresivno stanje duše umjetnika na prijelazu stoljeća tik pred Prvi svjetski rat. Osim toga, u dvorani 10 bili su smješteni portreti djece za koju se navodi da ih je izrazito teško portretirati zbog njihovog teško uhvatljivog pogleda te kako djeluju kao porculanski eksponati koji skrivaju sjetu i tugu. Tim skupom motiva i eksponata, gubi se idejna cjelina dvorane i postiže se dojam nagomilanosti i nekoherentnosti.

Međutim, kritike je najlakše iznijeti. Autori izložbi ograničeni su materijalom i prostorom, a također često nisu u mogućnosti predstaviti sva djela koja su imali u planu. Teško je isplanirati koherentne izložbe, pogotovo velike i medijski izrazito popraćene.

Je li izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. uspješna izložba? U prvoj se dvorani na planovima Beča i Zagreba iskazala sličnost u urbanizaciji gradova. U dvoranama 2, 6, 9, 10 i 11, u kojima se se nalazili primjeri zagrebačke i bečke arhitekture, vrlo je promišljeno istaknut utjecaj bečkih motiva i pristup arhitekturi te kako se to odrazilo na arhitekturu Zagreba. U prvim dvjema dvoranama naglasila se politička, obrazovna i kulturna ideja razvoja Austro-Ugarske Monarhije koju je provodio Franjo Josip I. te se istaknulo kako su se paralelno secesionirale bečka i po uzoru na nju zagrebačka grupa umjetnika od svojih tradiciji usmjerenih kolega. U dvoranama 3 i 12 ukazalo se na status žena u društvu te kako se dolaskom modernog doba paralelno mijenjala i svijest o ženama kroz prikaze žena na slikarskim djelima, modu, obrazovanje te ideja žene kao umjetnice koja se iz Beča širi i na naše prostore. Kroz izložbu se na zanimljiv način usporedilo vodećeg predstavnika nove umjetnosti u Beču Gustava Klimta i njegovog pandana u Zagrebu Vlahe Bukovca. Opusi dvojice umjetnika stilski su teško usporedivi, međutim, sličnosti su uočljive u njihovom djelovanju – bili su vodeći umjetnici u svojim sredinama koje su ih nakon odcijepljenja od tradicionalnih okvira umjetnosti odbacile, predsjedali su odcijepljenim društvima umjetnika u svojim sredinama, izlagali su na izložbama Venecijanskog bijenala, godine 1900. na Svjetskoj izložbi u Parizu nagrađeni su za svoja umjetnička djela. Također je istaknuta važnost najpoznatijeg hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, umjetnika koji je u Beču onoga doba bio prepoznat kao vodeća kiparska ličnost novog modernog pokreta te jedini hrvatski umjetnik koji je bio redoviti član Udruženja likovnih umjetnika Austrije – Secesija od 1906. do 1914. godine.

 

Otvorenje izložbe Izazov moderne Zagreb-Beč oko 1900. u GKD (16) web

Portreti na izložbi Izazov moderne koje je naslikao Vlaho Bukovac krajem 19. stoljeća

 

Ideja izložbe, vidljiva u samome nazivu, bila je potkrijepljena kompletnim postavom čime se zaključuje da je izložba Izazov moderne uspješna izložba. Ne smije se zaboraviti kako se još mnogo toga moglo nadodati, međutim, u relativno malom prostoru za tako plodonosno umjetničko razdoblje, uspjelo se prikazati kako je zapravo veliki Beč utjecao na mali Zagreb te u niti dva desetljeća promjenio svijest Zagrepčana, ali i ostalih koji su u Zagreb došli i ostali, stvorivši tako ideju Zagreba kao kulturnog, obrazovnog, znanstvenog središta Hrvatske što je ostao i danas.

Fotografije su preuzete s http://gkd.hr/izlozba/izazov-moderne-zagreb-bec-oko-1900/http://www.dominionart.com/2017/02/10/izazov-moderne/, https://www.book-and-more.eu, http://www.klimt.com/

91 Komentara

 1. liverpool kläder
  |

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!
  liverpool kläder http://www.tailorandkelle.com/Liverpool-fotbollstrojor-barn-p-639685.cfm

 2. tottenham drakt
  |

  I love browsing your site. Thanks for your time!
  tottenham drakt http://www.ladartleague.com/tottenham-hotspurs-barn.no

 3. 3rdwheelfriends
  |

  KayleighB Valencia JaysonWax
  Enriqueta Chile BaileybpI
  VernonGhy Paris Saint Germain PercyMura
  RefugioLc Schalke 04 RainaQeie
  AdelaideN Mexico TyroneGar
  LeslieTal Seattle Sounders OnaHeyer
  DonDamico Juventuss HansGrady
  SallieBar Manchester City LaunaLind
  STMFederi Uruguay MichelHel
  PhillippM Seattle Sounders RamonitaB
  MayKujaws Frankrike Dorethafn
  Madelaine Colombia JarredpaO
  WinonaPak Italien Gingeryqt
  ThaddeusH USA Kassandra
  SantosCar Schweiz CoryHoutm

 4. russia
  |

  leicester city vs ukraine [url=http://www.1-kill.com/forum/index.php?/topic/72409-wab-maglie-calcio-wab/]http://www.1-kill.com/forum/index.php?/topic/72409-wab-maglie-calcio-wab/[/url]

  turkey vs england [url=http://mercacoso.cnt.es/foro/index.php?topic=34245.0]http://mercacoso.cnt.es/foro/index.php?topic=34245.0[/url]

  arsenal vs denmark [url=http://www.peaceman.de/pixel/index.php?showimage=534]http://www.peaceman.de/pixel/index.php?showimage=534[/url]

  turkey vs roma [url=http://www.myphamtuantuyet.com/UserProfile/tabid/61/userId/11868/Default.aspx]http://www.myphamtuantuyet.com/UserProfile/tabid/61/userId/11868/Default.aspx[/url]

  russia vs turkey [url=http://emilie.sharengo.org/blog/index.php?post/2010/07/30/Jour-1-d%C3%A9marage-du-projet-JMV&amp]http://emilie.sharengo.org/blog/index.php?post/2010/07/30/Jour-1-d%C3%A9marage-du-projet-JMV&amp[/url]

  bvb borussia dortmund vs inter milan [url=http://www.snseysin.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=FrancineHu]http://www.snseysin.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=FrancineHu[/url]

  los angeles galaxy vs poland [url=http://vehiclenavi.com/archives/1535]http://vehiclenavi.com/archives/1535[/url]

  juventus vs bvb borussia dortmund [url=http://thelooper.net/groups/maglietta-roma-thanhwgk/]http://thelooper.net/groups/maglietta-roma-thanhwgk/[/url]

  brazil vs atletico madrid [url=http://rapcrooks.com/new-hip-hop-songs/chris-brown-privacy/]http://rapcrooks.com/new-hip-hop-songs/chris-brown-privacy/[/url]

  juventus vs roma [url=http://plibok.com/User:RigobertoZuj]http://plibok.com/User:RigobertoZuj[/url]

  juventus vs atletico madrid [url=http://www.ehclassmagazine.com/there-were-wrongdoings-in-trust-vote-in-tamil-nadu-assembly-ops-camp-mla/]http://www.ehclassmagazine.com/there-were-wrongdoings-in-trust-vote-in-tamil-nadu-assembly-ops-camp-mla/[/url]

  colombia vs germany [url=http://ideascripts.com/wiki/Stoke_city_fodboldtr%C3%B8je_JaunitaYx]http://ideascripts.com/wiki/Stoke_city_fodboldtr%C3%B8je_JaunitaYx[/url]

  atletico madrid vs england [url=http://fotballdrakter.freeblog.biz/2017/05/20/skal-ogsa-snakke-om-bayern-munchen-drakt-barn-det-menneskelige/]http://fotballdrakter.freeblog.biz/2017/05/20/skal-ogsa-snakke-om-bayern-munchen-drakt-barn-det-menneskelige/[/url]

  olympique de marseille vs slovakia [url=http://roaming-initiative.com/mediagoblin/u/frankieclen/]http://roaming-initiative.com/mediagoblin/u/frankieclen/[/url]

  england vs everton [url=http://pinlovely.com/walking-coast-ulleungdo-island-south-korea/]http://pinlovely.com/walking-coast-ulleungdo-island-south-korea/[/url]

 5. poland
  |

  juventus vs manchester united [url=http://theropeproject.info/Juventus_fodboldtr%C3%B8je_LakeishaM]http://theropeproject.info/Juventus_fodboldtr%C3%B8je_LakeishaM[/url]

  denmark vs uruguay [url=http://viewit.ie/groups/maglia-calcio-everton-hannapres-maglia-calcio-inter-milan/]http://viewit.ie/groups/maglia-calcio-everton-hannapres-maglia-calcio-inter-milan/[/url]

  romania vs romania [url=http://amandabrun.se/2016/01/20/that-dress/]http://amandabrun.se/2016/01/20/that-dress/[/url]

  austria vs tottenham hotspur [url=http://cade-online.de/activity/p/97129/]http://cade-online.de/activity/p/97129/[/url]

  manchester city vs iceland [url=http://lilsite.engagetest.info/UserProfile/tabid/106/UserID/66267/Default.aspx]http://lilsite.engagetest.info/UserProfile/tabid/106/UserID/66267/Default.aspx[/url]

  sweden vs netherlands [url=http://www.remediosnaturales.one/2015/09/28/para-muchos-un-espectaculo-para-la-nasa-una-catastrofe-eclipse-de-luna-total/nasa/]http://www.remediosnaturales.one/2015/09/28/para-muchos-un-espectaculo-para-la-nasa-una-catastrofe-eclipse-de-luna-total/nasa/[/url]

  sweden vs sweden [url=http://atengstyle.com/celebrity-shoes/what-do-you-think-about-brooklyn-zoo-shoes-jay-z]http://atengstyle.com/celebrity-shoes/what-do-you-think-about-brooklyn-zoo-shoes-jay-z[/url]

  bayern munich vs olympique de marseille [url=http://revistavenamerica.com/presentan-iniciativa-de-ley-general-de-fomento-a-la-industria-vitivinicola-mexicana/]http://revistavenamerica.com/presentan-iniciativa-de-ley-general-de-fomento-a-la-industria-vitivinicola-mexicana/[/url]

  turkey vs romania [url=http://fotballdrakter.e-monsite.com/pages/juventus-drakt.html]http://fotballdrakter.e-monsite.com/pages/juventus-drakt.html[/url]

  slovakia vs schalke 04 [url=http://camo3axuct.net/members/ashleebellasis/activity/217324/]http://camo3axuct.net/members/ashleebellasis/activity/217324/[/url]

  iceland vs germany [url=http://www.pressreleaselive.com/maglia-calcio-inter-milan-darrenjem/]http://www.pressreleaselive.com/maglia-calcio-inter-milan-darrenjem/[/url]

  colombia vs czech [url=http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/4611328-maglie-calcio-a-poco-prezzo-aliciadow-alannahbr-freddyyzi/0]http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/4611328-maglie-calcio-a-poco-prezzo-aliciadow-alannahbr-freddyyzi/0[/url]

  manchester united vs dortmund [url=http://blogs.ua.es/arteespanoldelxvi/2012/10/29/valencia-ii-viajar-al-1600-colegio-del-patriarca-san-juan-de-ribera/]http://blogs.ua.es/arteespanoldelxvi/2012/10/29/valencia-ii-viajar-al-1600-colegio-del-patriarca-san-juan-de-ribera/[/url]

  italy vs ukraine [url=http://hokmark.eu/det-ar-europa-som-ska-bli-starkare-inte-bryssel/comment-page-1/]http://hokmark.eu/det-ar-europa-som-ska-bli-starkare-inte-bryssel/comment-page-1/[/url]

  manchester city vs denmark [url=http://ohsalum.com/members/danniellemarti/activity/222304/]http://ohsalum.com/members/danniellemarti/activity/222304/[/url]

 6. my blog
  |

  At this time it looks like Movable Type is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 7. home page
  |

  I visited multiple web pages except the audio quality for audio songs existing at this web page is in fact wonderful.

 8. my blog
  |

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 9. pokemon onesie
  |

  I every time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for content, thanks to web.

 10. nba mobile live
  |

  naturally like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I’ll definitely come again again.

 11. nba 2k18 coins
  |

  After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Thanks!

 12. my blog
  |

  excellent issues altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest about your post that you just made some days ago? Any sure?

 13. my blog
  |

  Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for beginner blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 14. click here
  |

  Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are fastidious in support of new viewers.

 15. GVK Biosciences
  |

  888861 45769Identified this on MSN and Im pleased I did. Effectively written post. 782408

 16. click here
  |

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

 17. mink lashes
  |

  Keep on writing, great job!

 18. nba 2k18 coins
  |

  I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 19. pikachu onesie
  |

  Hello would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!

 20. mink lashes
  |

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. With thanks

 21. click here
  |

  I know this web page provides quality based content and extra data, is there any other website which offers these stuff in quality?

 22. click here
  |

  Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s website link on your page at proper place and other person will also do same for you.

 23. my blog
  |

  Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to learn more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 24. cours de theatre
  |

  Thanks again for the article post. Great.

 25. myblog
  |

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your site. It appears like some of the written text on your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before. Many thanks

 26. myblog
  |

  I all the time emailed this web site post page to all my contacts, since if like to read it after that my links will too.

 27. website
  |

  Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

 28. After study just a few of the weblog posts in your web site now, and I truly like your method of blogging. I bookmarked it to my bookmark website checklist and can be checking again soon. Pls check out my site as properly and let me know what you think.

 29. my blog
  |

  Heya are using WordPress for your site platform? I’m new to the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you need any coding knowledge to make your own blog? Any help would be really appreciated!

 30. pikachu onesie
  |

  I do agree with all the ideas you have presented to your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too short for starters. May just you please extend them a bit from next time? Thank you for the post.

 31. my blog
  |

  You’re so interesting! I don’t think I’ve truly read a single thing like that before. So great to find somebody with a few unique thoughts on this topic. Really.. thank you for starting this up. This website is something that’s needed on the web, someone with a bit of originality!

 32. click here
  |

  Hi colleagues, how is the whole thing, and what you wish for to say about this post, in my view its in fact awesome for me.

 33. fifa 18 coins
  |

  If some one desires expert view regarding blogging and site-building after that i recommend him/her to pay a visit this weblog, Keep up the nice work.

 34. human hair weave
  |

  Que du bonheur ! Pour cela human hair weave

 35. adidas nmd
  |

  Thanks a lot for providing individuals with an exceptionally remarkable possiblity to check tips from this web site. It is usually very useful and also stuffed with fun for me and my office colleagues to visit your site particularly thrice in a week to study the latest guides you have. And indeed, I am just at all times pleased for the powerful tactics served by you. Some 3 points in this post are absolutely the most beneficial we’ve ever had.

 36. adidas nmd
  |

  you could have an awesome weblog here! would you like to make some invite posts on my blog?

 37. cheap jordans
  |

  I simply desired to thank you so much again. I am not sure the things I would’ve made to happen in the absence of the actual solutions provided by you over my situation. This has been a distressing dilemma for me, however , looking at the specialised strategy you dealt with the issue took me to leap over fulfillment. Now i am thankful for this assistance and believe you recognize what a powerful job your are putting in instructing the rest with the aid of your webblog. I know that you haven’t come across all of us.

 38. cheap jordans
  |

  That is the correct weblog for anybody who desires to seek out out about this topic. You notice a lot its almost arduous to argue with you (not that I really would need匟aHa). You definitely put a brand new spin on a subject thats been written about for years. Great stuff, just great!

 39. adidas yeezy
  |

  I want to point out my appreciation for your kindness for persons who must have help with the matter. Your personal dedication to passing the message across appeared to be exceedingly valuable and have always enabled those much like me to realize their desired goals. Your personal valuable hints and tips can mean a whole lot to me and even further to my fellow workers. Thanks a lot; from everyone of us.

 40. I simply want to mention I am just all new to blogging and site-building and seriously loved you’re web page. Likely I’m going to bookmark your blog . You certainly come with impressive stories. Thanks a lot for revealing your web-site.

 41. 12y3r
  |

  you are luckly!

 42. There are some fascinating cut-off dates on this article but I don抰 know if I see all of them middle to heart. There’s some validity but I will take hold opinion till I look into it further. Good article , thanks and we wish extra! Added to FeedBurner as effectively

 43. yeezy shoes
  |

  I actually wanted to write a simple note to be able to thank you for those awesome hints you are sharing on this website. My long internet look up has now been honored with reputable points to go over with my best friends. I would state that that most of us readers actually are very much blessed to be in a fantastic site with many special professionals with useful hints. I feel somewhat grateful to have seen your entire website page and look forward to tons of more enjoyable moments reading here. Thank you once more for everything.

 44. nike air max 90
  |

  There are some attention-grabbing cut-off dates in this article but I don抰 know if I see all of them heart to heart. There may be some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as properly

 45. adidas nmd
  |

  I wanted to compose you that little remark to help thank you so much as before for the exceptional pointers you have contributed on this page. This has been simply strangely open-handed of people like you to give unreservedly all that most of us could have marketed as an electronic book in making some profit on their own, and in particular now that you could possibly have done it if you considered necessary. Those techniques additionally served to be the good way to be aware that other individuals have a similar fervor just like my very own to figure out a great deal more in respect of this matter. I believe there are thousands of more pleasurable occasions up front for individuals who take a look at your blog.

 46. yeezy boost 350
  |

  I needed to write you that tiny observation in order to give thanks over again considering the striking things you’ve provided in this case. This is simply incredibly generous with people like you to supply unreservedly what most people could possibly have distributed for an e book to help with making some money on their own, chiefly seeing that you might well have tried it if you ever considered necessary. These guidelines as well worked like the fantastic way to know that other individuals have a similar interest similar to my own to learn many more in respect of this condition. I am certain there are some more fun periods up front for people who read your blog.

 47. adidas nmd
  |

  I enjoy you because of your entire hard work on this website. Gloria enjoys getting into internet research and it’s really easy to understand why. We learn all concerning the lively ways you offer advantageous techniques on the blog and in addition cause participation from other ones on that theme while our simple princess is in fact starting to learn a lot. Have fun with the rest of the new year. You’re the one carrying out a brilliant job.

 48. lebron 14
  |

  This website is known as a stroll-by means of for all the information you needed about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and also you抣l positively uncover it.

 49. adidas ultra boost
  |

  I am commenting to make you know what a remarkable experience my wife’s daughter encountered visiting your site. She picked up many pieces, including what it’s like to possess a great helping heart to make others completely grasp various specialized subject matter. You really did more than our expectations. Thank you for delivering these invaluable, healthy, explanatory and also unique tips on that topic to Ethel.

 50. adidas superstar
  |

  I抎 have to check with you here. Which is not something I often do! I take pleasure in studying a put up that can make folks think. Also, thanks for allowing me to remark!

 51. yeezy boost 350
  |

  Thanks so much for providing individuals with an extremely superb opportunity to read from here. It can be very excellent and also packed with a great time for me personally and my office colleagues to search your web site more than 3 times weekly to find out the new guides you have. Of course, I’m just usually fulfilled with all the good things served by you. Certain 4 ideas in this post are without a doubt the most effective I have had.

 52. adidas ultra boost
  |

  I simply had to say thanks once more. I do not know what I could possibly have gone through without these ideas shown by you about my area of interest. Completely was a very challenging issue in my circumstances, but encountering the specialized form you dealt with the issue forced me to jump over contentment. I will be happier for this support and believe you recognize what a powerful job you are always getting into training most people through your webblog. Most likely you haven’t met any of us.

 53. tinyurl.com
  |

  I know this site gives quality depending articles or reviews and additional stuff, is there any other site
  which presents these things in quality?

 54. My partner and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be exactly I’m looking for.
  Does one offer guest writers to write content to suit your needs?
  I wouldn’t mind writing a post or elaborating on some of the subjects you write about
  here. Again, awesome web site!

 55. tinyurl.com
  |

  Very energetic article, I enjoyed that bit. Will there be
  a part 2?

 56. yeezy
  |

  I precisely had to appreciate you again. I’m not certain the things I would have tried in the absence of the ways provided by you directly on this industry. It absolutely was a terrifying situation in my opinion, but taking note of a new skilled form you processed it forced me to weep for contentment. I’m grateful for the support as well as wish you find out what an amazing job you are carrying out teaching many others through your site. I am certain you have never come across any of us.

 57. adidas nmd
  |

  I must show my thanks to this writer just for rescuing me from this type of matter. After checking through the the web and obtaining tricks which are not helpful, I assumed my life was well over. Being alive devoid of the answers to the issues you have resolved all through the site is a crucial case, as well as the ones that would have in a wrong way affected my entire career if I hadn’t come across your website. Your personal knowledge and kindness in taking care of all things was helpful. I am not sure what I would’ve done if I had not encountered such a stuff like this. I can also now look forward to my future. Thanks a lot very much for the reliable and sensible help. I won’t think twice to suggest your web page to any person who would like assistance about this matter.

 58. nike zoom
  |

  you’ve gotten an excellent weblog right here! would you prefer to make some invite posts on my blog?

 59. yeezy boost 350 v2
  |

  I am writing to make you be aware of of the awesome encounter my wife’s child experienced using your web site. She picked up a wide variety of issues, not to mention what it is like to have an awesome helping style to let many others just completely grasp some extremely tough matters. You really did more than her expected results. Thank you for providing the productive, dependable, explanatory and even easy tips about the topic to Lizeth.

 60. nike air huarache
  |

  Would you be enthusiastic about exchanging hyperlinks?

 61. yeezy boost 350
  |

  I as well as my buddies have already been checking the excellent techniques from the blog and then at once I got a terrible suspicion I had not thanked the web blog owner for those techniques. My boys came consequently joyful to read through all of them and already have extremely been taking pleasure in those things. Thank you for truly being simply considerate and then for considering certain tremendous subjects millions of individuals are really desirous to learn about. Our honest apologies for not saying thanks to you sooner.

 62. longchamp outlet
  |

  I抦 impressed, I need to say. Really rarely do I encounter a weblog that抯 both educative and entertaining, and let me let you know, you will have hit the nail on the head. Your concept is outstanding; the issue is something that not sufficient persons are speaking intelligently about. I’m very joyful that I stumbled across this in my search for one thing relating to this.

 63. vintage
  |

  Fantastic goods from you, man. I’ve understand your stuff previous to and you are just too magnificent.

 64. war commander
  |

  Great goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just extremely wonderful.

 65. yeezy boost 350
  |

  I wanted to compose you this bit of note to thank you over again for all the incredible solutions you’ve discussed in this article. It has been so extremely open-handed of you to give openly what many individuals could possibly have offered for sale for an e book to earn some profit for their own end, even more so considering that you might well have done it in case you wanted. Those tips in addition served as the great way to fully grasp other people have similar dreams really like my personal own to see more related to this condition. I am sure there are lots of more fun moments up front for many who read your website.

 66. look here
  |

  I simply want to say I’m newbie to blogging and site-building and absolutely enjoyed you’re web site. Most likely I’m likely to bookmark your website . You actually come with wonderful posts. Thanks a bunch for sharing your website.

 67. Rugby scaffolding
  |

  I’m truly enjoying the design and layout oof your site.
  It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for mee
  to come here aand visit more often. Did
  you hire out a designer to create your theme? Superb work!

 68. prada sunglasses
  |

  The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my choice to read, however I truly thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you can fix when you werent too busy in search of attention.

 69. yeezy boost
  |

  My husband and i got so delighted Raymond managed to round up his investigation out of the precious recommendations he acquired from your weblog. It’s not at all simplistic to just possibly be offering tactics other people may have been trying to sell. So we realize we’ve got the writer to give thanks to for this. These explanations you have made, the straightforward site navigation, the friendships you can make it possible to promote – it is many astonishing, and it’s facilitating our son in addition to the family know that that subject matter is brilliant, which is especially pressing. Many thanks for the whole lot!

 70. WOW jist what I was looking for. Came here by searching for Emergency Pluhmber Bristol Uk

 71. Bristol van removals
  |

  Have yoou ever considered publishing an ebook or guest authoriing
  on other websites? I have a blog based on the same information you discuss and would really like
  too have you share some stories/information. I know myy viewers would value your work.
  If you’re even remotelly interested, feel free to shoot me an email.

 72. Thanks for your personal marvelous posting! I really enjoyed reading it, you could be a
  great author.I will bbe sure tto bookmark
  your blog and definitely will come back down the
  road. I want to encourage that you contine your great work,
  have a nice afternoon!

 73. web design Durham
  |

  An impressive share! I have just forwarded this onto a
  friend who was conducting a little research on this.
  And he actually bought mme dinner simply because I discovered itt for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thanks foor the
  meal!! But yeah, thanks for spending some time to discuss this issue here
  on your web site.Ahaa, its fastidious conversation regarding this paragraph here at thiks blog, I
  have read all that, sso now me also commenting at this place.

 74. yeezy sneakers
  |

  This site is mostly a stroll-by for all of the info you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse right here, and you抣l definitely discover it.

 75. adidas ultra
  |

  I have to point out my admiration for your kind-heartedness giving support to persons that have the need for guidance on this particular issue. Your special dedication to getting the message all through had been extremely invaluable and have constantly empowered folks much like me to realize their ambitions. Your own informative report signifies a great deal a person like me and even further to my colleagues. Many thanks; from each one of us.

 76. Thanks so much for giving everyone such a superb chance to discover important secrets from this site. It is often so excellent plus full of fun for me and my office fellow workers to visit your website at the least three times every week to see the latest stuff you have got. And lastly, I’m so actually satisfied concerning the spectacular advice you serve. Selected two ideas in this posting are definitely the finest we have ever had.

 77. web design Dubai UAE
  |

  If some one wants expoert viw on the topic
  of running a blog then i propose him/her to go
  to see this webpage, Keep up the good work.

 78. Hey there! I simply wish tto give you a huge thumbs up for your
  excellent info you have here on this post. I’ll bee coming
  back to your site for molre soon.

 79. DMPK Studies
  |

  423902 764201Usually the New york Weight Loss diet is definitely less expensive and flexible staying on your diet scheme intended for measures nevertheless rapidly then duty keep a nutritious everyday life. weight loss 433730

 80. new york knicks jersey
  |

  document_srl=

 81. adidas nmd
  |

  My husband and i ended up being really happy Albert managed to do his web research via the ideas he grabbed using your web site. It’s not at all simplistic to simply always be releasing guidelines which usually other people could have been selling. We keep in mind we now have the writer to be grateful to for this. Most of the illustrations you’ve made, the easy site navigation, the relationships you can make it easier to instill – it’s got many superb, and it’s really letting our son and the family understand the matter is satisfying, which is truly important. Thanks for the whole thing!

 82. scaffolding Melton
  |

  Fastidious response in return of this query with real
  argumentfs and describing the whole thing regarding that.

 83. Gabriele
  |

  Hi there, I found your blog by means of Google att the samee
  time ass looking for a similar subject, your site
  got here up, it seems good. I’ve bookmarked it in my
  google bookmarks.[X-N-E-W-L-I-N-S-P-I-N-X]Hi there, just
  became aware of your blog thru Google, and located that it’s really informative.
  I am going to be careful for brussels. I’ll appreciate if you happen to proceed this in future.
  A lot of folks can be benefited out of your writing.
  Cheers!

 84. Yuk
  |

  if on your own preferred towards employ my imagine of the menu your self may perhaps consist of simply just requested me for it.

 85. yeezy boost 350 v2
  |

  That is the correct blog for anybody who wants to search out out about this topic. You realize a lot its virtually hard to argue with you (not that I really would need匟aHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Nice stuff, just great!

 86. ultra boost
  |

  I must point out my affection for your kindness giving support to people who really want guidance on your niche. Your real dedication to passing the solution across came to be surprisingly good and has always encouraged somebody just like me to realize their dreams. This valuable facts indicates so much to me and still more to my office colleagues. Warm regards; from all of us.

 87. Trampolin
  |

  47212 591943Sweet internet web site , super design , actually clean and utilize genial . 301278

 88. cheap nfl jerseys
  |

  very nice publish, i certainly love this web site, keep on it

 89. Hello there! Do you use Twitter? I’d likke to followw you if that would be okay.
  I’m absolutely enjoying your blog and look forward to
  new posts.

 90. converse outlet store
  |

  It is best to participate in a contest for one of the best blogs on the web. I’ll recommend this site!

 91. nike roshe run one
  |

  Nice post. I learn one thing more difficult on different blogs everyday. It will all the time be stimulating to read content material from other writers and practice a bit something from their store. I抎 desire to make use of some with the content on my blog whether or not you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.

Ostavite nam komentar