Izazov velikih izložbi – Izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900.

Izazov velikih izložbi – Izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900.

Kategorija Osvrti | 21/05/2017 27

 

Nedavno zatvorena izložba u Galeriji Klovićevi dvori Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. jedna je od posjećenijih izložbi u Zagrebu, ali i Hrvatskoj u posljednje vrijeme. Zašto? Što najviše pridonosi velikoj posjećenosti izložbi posebice u današnje doba? Marketing, velik interes građana za što boljom kulturnom naobrazbom, kvantiteta i kvaliteta djela, pristupačna cijena ulaznica, ljubaznost osoblja, dugogodišnja tradicija rada izlagačkog prostora?

Je li izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. uspješna i što danas čini uspješnu izložbu?

Izložba se održavala od 9. veljače do 7. svibnja 2017. godine u Galeriji Klovićevi dvori, a izložena su djela austrijskih i hrvatskih umjetnika fin de siècla: Gustava Klimta, Vlahe Bukovca, Ivana Meštrovića, Kolomana Mosera, Roberta Auera, Tomislava Krizmana, i mnogih drugih. Ideja je izložbe bila prikazati utjecaj bečkih umjetnika nove moderne umjetnosti na zagrebačke umjetnike, posebice one školovane u Beču te istaknuti kako je hrvatski kulturni život procvao u kratkom periodu prije Prvog svjetskog rata.

 

Marketing i reklama

U Zagrebu je na više lokacija prije otvorenja bilo moguće vidjeti plakate izložbe. Nisu svi plakati bili potpuno isti što je naravno ovisilo o mjestu na kojemu su bili postavljeni. Određene su informacije bile različitog fonta. Tako je ispod natpisa Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. na nekim plakatima pisalo i Gustav Klimt, Vlaho Bukovac, Ivan Meštrović. Na pojedinim plakatima natpis Gustav Klimt bio je podebljan i malo većih dimenzija. Komentari na tu pojavu bili su različiti, neki su smatrali da je to loš, propagandni marketing, a neki nisu obraćali preveliku pažnju na takve finese. Zanimljivo je još kazati kako su se sa za vrijeme izložbe u galeriji često čuli komentari posjetitelja da su došli na ‘Klimta’, da idu na ‘Klimta’, čak je bilo i situacija u kojima su rekli da oni nisu ni za kakvu izložbu Izazov moderne, već da su došli vidjeti ‘Klimta’. Što je uzrok tomu?

Osim plakata, za izložbu se moglo saznati i preko članaka na internetskim neumjetničkim portalima i to zanimljivih naslova primjerice: ‘Gustav Klimt dolazi u Zagreb!’, te nezaobilaznim prikazom najpoznatije slike Gustava Klimta Poljubac. Tu valja spomenuti da se manji broj puta na izložbi znalo postaviti pitanje: ‘Gdje je Klimtov Poljubac?’. Poljubac se čuva u Belvedereu u Beču te ga nikako nije bilo moguće posuditi za izložbu, iz jednostavnog razloga što je ta slika, poput Mona Lise u Louvreu, glavni eksponat Belvederea.

Jesu li navedene reakcije pojedinih posjetitelja bile opravdane? Živimo u doba u kojemu se marketing uvukao u sve sfere života. No, je li malo podebljaniji i veći font na nekim plakatima razlog okrivljavanja za propagandu? Pravi ljubitelji umjetnosti, ukoliko nisu vrlo dobro upoznati sa sadržajem bilo koje izložbe, što naravno većina nije, pročitat će na internetskim stranicama galerija, muzeja ili pak na umjetničkim portalima o čemu se radi, a neće suditi po plakatu. Logično je ako dolaze djela tako svjetski poznatog umjetnika kao što je Gustav Klimt da će njegovo ime na plakatu biti izraženije. Naravno da se tu radi o marketingu i prizivanju većeg broja posjetitelja jer je očito da će to rezultirati upravo odlaskom većeg broja ljudi na ‘Klimta’, ali se mora naglasiti kako je naslov itekako dobro vidljiv, a i imena vodećih hrvatskih umjetnika Vlahe Bukovca i Ivana Meštrovića. Također, za one koji su rekli da je ta propaganda označavala da će se raditi o retrospketivi Gustava Klimta, a nisu upoznati s tim (ne)mogućnostima – naslov izložbe bio bi: ‘Gustav Klimt – retrospektiva’. Vrlo je jednostavno za svoju neupućenost kriviti propagandni svijet oko sebe, a jako je teško otvoriti internetsku stranicu galerije, prije hvalisanja kako se otišlo vidjeti ‘Klimta’! Čak nije potrebno niti vidjeti internetsku stranicu, na plakatima i ulaznici piše naziv izložbe…

 

Organizacija postava

Postav izložbe bio je organiziran u dvanaest dvorana u prostoru drugog kata Galerije Klovićevi dvori. Na samom se ulazu na manjoj zidnoj plohi s desne nalazila nalijepljena fotoreprodukcija slike Nuda Veritas (Gola istina) koju je 1898. godine naslikao Gustav Klimt. Prikazana je mlada naga žena bujne duge kose koja joj prekriva grudi. U desnoj ruci drži ogledalo koje je okrenuto prema publici. U gornjem dijelu slike, iznad žene, nalazi se citat na njemačkom jeziku, riječi pisca Friedricha Schillera: ‘Ako se svojim djelima i svojom umjetnošću ne možeš dopasti većini, udovolji manjini, jer dopadati se mnogima loše je.’ Gustav Klimt tim kontroverznim djelom zapravo iskazuje svoje odvajanje, secesiju, od tradicionalnih okvira umjetničke prakse te nam poručuje da umjetnost mora biti autentična, gola istina. Međutim, zanimljivo je primijetiti, vrativši se u današnje vrijeme, kako je status Gustava Klimta u društvu potpuno obrnut – sviđa se većini, njegova se djela najviše odlazi gledati u Beč te je njegovo ime privuklo najveći broj posjetitelja na izložbu Izazov moderne u Klovićeve dvore.

 

klimt-nuda-veritas-1899.thumb.150x0x0x0x100x0x0x0

Gustav Klimt, Nuda Veritas, 1898. 

 

Iduća slika koja plijeni pažnju na samom ulazu u prostor izložbe nalazila se na kraju ulaznog hodnika, tik prije ulaza u prvu dvoranu izložbe. Autor slike je Vlaho Bukovac, a čuva se u Institutu za povijest u Zagrebu. Naziv slike je Živio kralj, no nosi i naziv Mimohod školske mladeži pred Kraljem odnosno Otvorenje Donjogradske gimnazije 1895., a na njoj su prikazani crkveni i politički visokodostojanstvenici u stražnjem planu slike, dok su u prvome planu slike vesela djeca u narodnoj nošnji. Na taj način dolaze na vidjelo Bukovčeva patriotska promišljanja o tadašnjoj vlasti u Austro-Ugarskoj Monarhiji, no na prilično diskretan način. Slika je velikih dimenzija i izgledala je veoma zbijeno na nevelikom prostoru zida čime se izgubila vizualna preglednost monumentalne slike. Naziv autora, djela i godina nastanka nalazili su se bočno od slike koja je bila zaštićena užetom.

Na taj način se odmah pri samom ulazu na izložbu posjetiteljima nagovješćuje kako su protagonisti bečke (Udruženje likovnih umjetnika Austrije – Secesija) i zagrebačke (Društvo hrvatskih umjetnika) grupe modernih umjetnika bili buntovnici koji su na drugačiji stilski i tematski način pristupali umjetnosti.

Dvanaest je dvorana izložbe bilo organizirano kroz tematske cjeline: Povijesni kontekst – razvoj gradova za vrijeme cara Franje Josipa I. i dolazak cara u Zagreb; Protagonisti, programi i izložbe bečkih secesionista i Društva hrvatskih umjetnika, Hrvatski umjetnici školovani u Beču; Edukacija i emancipacija – hrvatske umjetnice u Beču; Vlaho Bukovac i Zagrebačka šarena škola; Gustav Klimt kao uzor bečkim i zagrebačkim umjetnicima; Arhitekti i naručitelji u Zagrebu oko 1900.; Gustav Klimt i njegov utjecaj na ranu Meštrovićevu fazu; Meštrovićeva djela za Karla Wittgensteina; Bolest u secesijskoj epohi; Kultura stanovanja i bit pejsaža u fin de sièclu; Društevni život – kavane i kabarei; Tema žene u slikarstvu – femme fatale/femme fragile. Navedeni nazivi cjelina nisu originalni kao na izložbi, već su slobodna interpretacija autorice članka.

Doba prijelaza 19. u 20. stoljeće bilo je umjetnički vrlo plodno razdoblje. Zagreb je u to doba bujao i na području likovnih umjetnosti i književnosti. U sklopu izložbe bili su spomenuti pojedini promicatelji moderne umjetnosti koji su bili i književnici, poput Milivoja Dežmana i Ksavera Šandora Gjalskog, međutim to nije dovoljno. Hrvatska moderna u književnosti je vrlo značajno razdoblje, a činjenica da dolazi do sinteze tema kroz književna i likovnoumjetnička djela, dovoljan je razlog da sama uloga književnosti i književnika bude malo više zastupljena na ovakvoj izložbi. Bilo je moguće prolistati u digitalnom obliku časopis bečkih secesionista Ver Sacrum, ali i zagrebačkih umjetnika Život u kojemu su zastupljeni mnogi tekstovi naših poznatih književnika hrvatske moderne. Međutim, pitanje je koliko je to posjetitelja primijetilo.

Veliki propust izložbe, iz nepoznatog razloga, je nepisanje tehnika na legendama ispod naziva autora, djela i godine nastanka. Na ponekim legendama bilo je napisano gdje se čuva eksponat. Međutim, nazivi tehnika su bili potpuno nezastupljeni što je rezultiralo vrlo čestim upitima posjetitelja o kojoj se tehnici radi te zašto nisu nigdje napisane.

Dvorana 5 s tematskom cjelinom ‘Gustav Klimt kao uzor bečkim i zagrebačkim umjetnicima’ bila je prostorija u kojoj su se nalazila dva od tri ulja na platnu Gustava Klimta na izložbi: Glava žene na crvenoj pozadini iz 1897./98. godine i Prijateljice (Sestre) iz 1907. godine. Osim Klimtovih, u dvorani su se nalazila mnogobrojna djela hrvatskih i austrijskih umjetnika, od koji su četiri bila pejsaži. Veliki broj pejsaža bio je smješten u dvorani 10 te bi se tamo bolje uklopili nego u dvoranu 5 koja je bila zastupljena portretima. Osim toga, u dvorani 5 bila su smještena i dva kiparska djela, Filozof Roberta Frangeša Mihanovića i Poljubac Ive Kerdića. Dvojica su kipara tematski bila smještena u dvoranu 2 u kojoj je ideja bila iskazati koji su se hrvatski umjetnici školovali u Beču. Osim toga u toj su dvorani bila izložena kiparska djela te bi se po svojoj tematici i stilu ondje bolje uklopila. S obzirom da se u stilovima Bele Čikoša Sesije, Roberta Auera i Tomislava Krizmana najviše nazire secesijski stil u hrvatskom slikarstvu, začudno je kako je broj njihovih djela na izložbi bio relativno malen. Možda bi se pokoje djelo viška navedenih slikara bolje uklopilo u dvoranu 5 umjesto pejsaža. No, uvijek valja podsjetiti kako nije moguće posuditi sva željena djela za izložbe.

 

Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900 - Galerija Klovićevi dvori -Photo: Deyan Baric @ www.dominionart.com

Gustav Klimt, Prijateljice (Sestre), 1907.

 

Dvorana 10 s tematskom cjelinom ‘Kultura stanovanja i bit pejsaža u fin de sièclu’ bila je teško prohodna kada se u dvorani nalazio veliki broj posjetitelja. Iako je po svojoj površini dvorana 10 najveća, bila je prezastupljena eksponatima. Tako su se u dvorani nalazili mnogobrojne slike pejsaža, od kojih je većina bila velikih dimenzija, plakati, namještaj i vrlo veliki broj staklenih vitrina koje su bile najzastupljenije u središnjem djelu prostorije. Neke su bile toliko blizu da se prilikom većeg broja posjetitelja jedva moglo prolaziti, a da se ne okrzne pojedina vitrina. U vitrinama se nalazilo porculansko posuđe, različite ukrasne figurice i mnogi drugi uporabni predmeti. Dvorana je djelovala nagurano, kao da se zbog najvećih dimenzija u nju smjestilo višak eksponata. Ideja je bila prikazati kulturu stanovanja oko 1900. godine na jednoj strani dvorane, kroz mnogobrojne plakate s prikazom interijera i eksterijera vila te namještajem i posuđem. Kao kontrast, na suprotnoj strani dvorane nalazili su se prikazi krajolika u suton koji su dočaravali unutarnje depresivno stanje duše umjetnika na prijelazu stoljeća tik pred Prvi svjetski rat. Osim toga, u dvorani 10 bili su smješteni portreti djece za koju se navodi da ih je izrazito teško portretirati zbog njihovog teško uhvatljivog pogleda te kako djeluju kao porculanski eksponati koji skrivaju sjetu i tugu. Tim skupom motiva i eksponata, gubi se idejna cjelina dvorane i postiže se dojam nagomilanosti i nekoherentnosti.

Međutim, kritike je najlakše iznijeti. Autori izložbi ograničeni su materijalom i prostorom, a također često nisu u mogućnosti predstaviti sva djela koja su imali u planu. Teško je isplanirati koherentne izložbe, pogotovo velike i medijski izrazito popraćene.

Je li izložba Izazov moderne: Zagreb – Beč oko 1900. uspješna izložba? U prvoj se dvorani na planovima Beča i Zagreba iskazala sličnost u urbanizaciji gradova. U dvoranama 2, 6, 9, 10 i 11, u kojima se se nalazili primjeri zagrebačke i bečke arhitekture, vrlo je promišljeno istaknut utjecaj bečkih motiva i pristup arhitekturi te kako se to odrazilo na arhitekturu Zagreba. U prvim dvjema dvoranama naglasila se politička, obrazovna i kulturna ideja razvoja Austro-Ugarske Monarhije koju je provodio Franjo Josip I. te se istaknulo kako su se paralelno secesionirale bečka i po uzoru na nju zagrebačka grupa umjetnika od svojih tradiciji usmjerenih kolega. U dvoranama 3 i 12 ukazalo se na status žena u društvu te kako se dolaskom modernog doba paralelno mijenjala i svijest o ženama kroz prikaze žena na slikarskim djelima, modu, obrazovanje te ideja žene kao umjetnice koja se iz Beča širi i na naše prostore. Kroz izložbu se na zanimljiv način usporedilo vodećeg predstavnika nove umjetnosti u Beču Gustava Klimta i njegovog pandana u Zagrebu Vlahe Bukovca. Opusi dvojice umjetnika stilski su teško usporedivi, međutim, sličnosti su uočljive u njihovom djelovanju – bili su vodeći umjetnici u svojim sredinama koje su ih nakon odcijepljenja od tradicionalnih okvira umjetnosti odbacile, predsjedali su odcijepljenim društvima umjetnika u svojim sredinama, izlagali su na izložbama Venecijanskog bijenala, godine 1900. na Svjetskoj izložbi u Parizu nagrađeni su za svoja umjetnička djela. Također je istaknuta važnost najpoznatijeg hrvatskog kipara Ivana Meštrovića, umjetnika koji je u Beču onoga doba bio prepoznat kao vodeća kiparska ličnost novog modernog pokreta te jedini hrvatski umjetnik koji je bio redoviti član Udruženja likovnih umjetnika Austrije – Secesija od 1906. do 1914. godine.

 

Otvorenje izložbe Izazov moderne Zagreb-Beč oko 1900. u GKD (16) web

Portreti na izložbi Izazov moderne koje je naslikao Vlaho Bukovac krajem 19. stoljeća

 

Ideja izložbe, vidljiva u samome nazivu, bila je potkrijepljena kompletnim postavom čime se zaključuje da je izložba Izazov moderne uspješna izložba. Ne smije se zaboraviti kako se još mnogo toga moglo nadodati, međutim, u relativno malom prostoru za tako plodonosno umjetničko razdoblje, uspjelo se prikazati kako je zapravo veliki Beč utjecao na mali Zagreb te u niti dva desetljeća promjenio svijest Zagrepčana, ali i ostalih koji su u Zagreb došli i ostali, stvorivši tako ideju Zagreba kao kulturnog, obrazovnog, znanstvenog središta Hrvatske što je ostao i danas.

Fotografije su preuzete s http://gkd.hr/izlozba/izazov-moderne-zagreb-bec-oko-1900/http://www.dominionart.com/2017/02/10/izazov-moderne/, https://www.book-and-more.eu, http://www.klimt.com/

27 Komentara

 1. liverpool kläder
  |

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard excellent things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!
  liverpool kläder http://www.tailorandkelle.com/Liverpool-fotbollstrojor-barn-p-639685.cfm

 2. tottenham drakt
  |

  I love browsing your site. Thanks for your time!
  tottenham drakt http://www.ladartleague.com/tottenham-hotspurs-barn.no

 3. 3rdwheelfriends
  |

  KayleighB Valencia JaysonWax
  Enriqueta Chile BaileybpI
  VernonGhy Paris Saint Germain PercyMura
  RefugioLc Schalke 04 RainaQeie
  AdelaideN Mexico TyroneGar
  LeslieTal Seattle Sounders OnaHeyer
  DonDamico Juventuss HansGrady
  SallieBar Manchester City LaunaLind
  STMFederi Uruguay MichelHel
  PhillippM Seattle Sounders RamonitaB
  MayKujaws Frankrike Dorethafn
  Madelaine Colombia JarredpaO
  WinonaPak Italien Gingeryqt
  ThaddeusH USA Kassandra
  SantosCar Schweiz CoryHoutm

 4. russia
  |

  leicester city vs ukraine [url=http://www.1-kill.com/forum/index.php?/topic/72409-wab-maglie-calcio-wab/]http://www.1-kill.com/forum/index.php?/topic/72409-wab-maglie-calcio-wab/[/url]

  turkey vs england [url=http://mercacoso.cnt.es/foro/index.php?topic=34245.0]http://mercacoso.cnt.es/foro/index.php?topic=34245.0[/url]

  arsenal vs denmark [url=http://www.peaceman.de/pixel/index.php?showimage=534]http://www.peaceman.de/pixel/index.php?showimage=534[/url]

  turkey vs roma [url=http://www.myphamtuantuyet.com/UserProfile/tabid/61/userId/11868/Default.aspx]http://www.myphamtuantuyet.com/UserProfile/tabid/61/userId/11868/Default.aspx[/url]

  russia vs turkey [url=http://emilie.sharengo.org/blog/index.php?post/2010/07/30/Jour-1-d%C3%A9marage-du-projet-JMV&amp]http://emilie.sharengo.org/blog/index.php?post/2010/07/30/Jour-1-d%C3%A9marage-du-projet-JMV&amp[/url]

  bvb borussia dortmund vs inter milan [url=http://www.snseysin.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=FrancineHu]http://www.snseysin.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=FrancineHu[/url]

  los angeles galaxy vs poland [url=http://vehiclenavi.com/archives/1535]http://vehiclenavi.com/archives/1535[/url]

  juventus vs bvb borussia dortmund [url=http://thelooper.net/groups/maglietta-roma-thanhwgk/]http://thelooper.net/groups/maglietta-roma-thanhwgk/[/url]

  brazil vs atletico madrid [url=http://rapcrooks.com/new-hip-hop-songs/chris-brown-privacy/]http://rapcrooks.com/new-hip-hop-songs/chris-brown-privacy/[/url]

  juventus vs roma [url=http://plibok.com/User:RigobertoZuj]http://plibok.com/User:RigobertoZuj[/url]

  juventus vs atletico madrid [url=http://www.ehclassmagazine.com/there-were-wrongdoings-in-trust-vote-in-tamil-nadu-assembly-ops-camp-mla/]http://www.ehclassmagazine.com/there-were-wrongdoings-in-trust-vote-in-tamil-nadu-assembly-ops-camp-mla/[/url]

  colombia vs germany [url=http://ideascripts.com/wiki/Stoke_city_fodboldtr%C3%B8je_JaunitaYx]http://ideascripts.com/wiki/Stoke_city_fodboldtr%C3%B8je_JaunitaYx[/url]

  atletico madrid vs england [url=http://fotballdrakter.freeblog.biz/2017/05/20/skal-ogsa-snakke-om-bayern-munchen-drakt-barn-det-menneskelige/]http://fotballdrakter.freeblog.biz/2017/05/20/skal-ogsa-snakke-om-bayern-munchen-drakt-barn-det-menneskelige/[/url]

  olympique de marseille vs slovakia [url=http://roaming-initiative.com/mediagoblin/u/frankieclen/]http://roaming-initiative.com/mediagoblin/u/frankieclen/[/url]

  england vs everton [url=http://pinlovely.com/walking-coast-ulleungdo-island-south-korea/]http://pinlovely.com/walking-coast-ulleungdo-island-south-korea/[/url]

 5. poland
  |

  juventus vs manchester united [url=http://theropeproject.info/Juventus_fodboldtr%C3%B8je_LakeishaM]http://theropeproject.info/Juventus_fodboldtr%C3%B8je_LakeishaM[/url]

  denmark vs uruguay [url=http://viewit.ie/groups/maglia-calcio-everton-hannapres-maglia-calcio-inter-milan/]http://viewit.ie/groups/maglia-calcio-everton-hannapres-maglia-calcio-inter-milan/[/url]

  romania vs romania [url=http://amandabrun.se/2016/01/20/that-dress/]http://amandabrun.se/2016/01/20/that-dress/[/url]

  austria vs tottenham hotspur [url=http://cade-online.de/activity/p/97129/]http://cade-online.de/activity/p/97129/[/url]

  manchester city vs iceland [url=http://lilsite.engagetest.info/UserProfile/tabid/106/UserID/66267/Default.aspx]http://lilsite.engagetest.info/UserProfile/tabid/106/UserID/66267/Default.aspx[/url]

  sweden vs netherlands [url=http://www.remediosnaturales.one/2015/09/28/para-muchos-un-espectaculo-para-la-nasa-una-catastrofe-eclipse-de-luna-total/nasa/]http://www.remediosnaturales.one/2015/09/28/para-muchos-un-espectaculo-para-la-nasa-una-catastrofe-eclipse-de-luna-total/nasa/[/url]

  sweden vs sweden [url=http://atengstyle.com/celebrity-shoes/what-do-you-think-about-brooklyn-zoo-shoes-jay-z]http://atengstyle.com/celebrity-shoes/what-do-you-think-about-brooklyn-zoo-shoes-jay-z[/url]

  bayern munich vs olympique de marseille [url=http://revistavenamerica.com/presentan-iniciativa-de-ley-general-de-fomento-a-la-industria-vitivinicola-mexicana/]http://revistavenamerica.com/presentan-iniciativa-de-ley-general-de-fomento-a-la-industria-vitivinicola-mexicana/[/url]

  turkey vs romania [url=http://fotballdrakter.e-monsite.com/pages/juventus-drakt.html]http://fotballdrakter.e-monsite.com/pages/juventus-drakt.html[/url]

  slovakia vs schalke 04 [url=http://camo3axuct.net/members/ashleebellasis/activity/217324/]http://camo3axuct.net/members/ashleebellasis/activity/217324/[/url]

  iceland vs germany [url=http://www.pressreleaselive.com/maglia-calcio-inter-milan-darrenjem/]http://www.pressreleaselive.com/maglia-calcio-inter-milan-darrenjem/[/url]

  colombia vs czech [url=http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/4611328-maglie-calcio-a-poco-prezzo-aliciadow-alannahbr-freddyyzi/0]http://withinfp.sakura.ne.jp/eso/index.php/4611328-maglie-calcio-a-poco-prezzo-aliciadow-alannahbr-freddyyzi/0[/url]

  manchester united vs dortmund [url=http://blogs.ua.es/arteespanoldelxvi/2012/10/29/valencia-ii-viajar-al-1600-colegio-del-patriarca-san-juan-de-ribera/]http://blogs.ua.es/arteespanoldelxvi/2012/10/29/valencia-ii-viajar-al-1600-colegio-del-patriarca-san-juan-de-ribera/[/url]

  italy vs ukraine [url=http://hokmark.eu/det-ar-europa-som-ska-bli-starkare-inte-bryssel/comment-page-1/]http://hokmark.eu/det-ar-europa-som-ska-bli-starkare-inte-bryssel/comment-page-1/[/url]

  manchester city vs denmark [url=http://ohsalum.com/members/danniellemarti/activity/222304/]http://ohsalum.com/members/danniellemarti/activity/222304/[/url]

 6. my blog
  |

  At this time it looks like Movable Type is the best blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you’re using on your blog?

 7. home page
  |

  I visited multiple web pages except the audio quality for audio songs existing at this web page is in fact wonderful.

 8. my blog
  |

  Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for? you made blogging look easy. The overall look of your website is fantastic, as well as the content!

 9. pokemon onesie
  |

  I every time used to read piece of writing in news papers but now as I am a user of net so from now I am using net for content, thanks to web.

 10. nba mobile live
  |

  naturally like your web site however you need to check the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very troublesome to inform the truth then again I’ll definitely come again again.

 11. nba 2k18 coins
  |

  After I originally commented I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I receive four emails with the same comment. Perhaps there is a way you can remove me from that service? Thanks!

 12. my blog
  |

  excellent issues altogether, you simply gained a brand new reader. What would you suggest about your post that you just made some days ago? Any sure?

 13. my blog
  |

  Hmm it appears like your site ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing. Do you have any recommendations for beginner blog writers? I’d genuinely appreciate it.

 14. click here
  |

  Hi to all, how is everything, I think every one is getting more from this web page, and your views are fastidious in support of new viewers.

 15. GVK Biosciences
  |

  888861 45769Identified this on MSN and Im pleased I did. Effectively written post. 782408

 16. click here
  |

  Hello there! Would you mind if I share your blog with my myspace group? There’s a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

 17. mink lashes
  |

  Keep on writing, great job!

 18. nba 2k18 coins
  |

  I was recommended this blog by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my problem. You are amazing! Thanks!

 19. pikachu onesie
  |

  Hello would you mind letting me know which webhost you’re using? I’ve loaded your blog in 3 completely different internet browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price? Many thanks, I appreciate it!

 20. mink lashes
  |

  Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog stand out. Please let me know where you got your theme. With thanks

 21. click here
  |

  I know this web page provides quality based content and extra data, is there any other website which offers these stuff in quality?

 22. click here
  |

  Link exchange is nothing else however it is only placing the other person’s website link on your page at proper place and other person will also do same for you.

 23. my blog
  |

  Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a very well written article. I will make sure to bookmark it and return to learn more of your useful information. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 24. cours de theatre
  |

  Thanks again for the article post. Great.

 25. myblog
  |

  I do not know if it’s just me or if perhaps everyone else experiencing problems with your site. It appears like some of the written text on your posts are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This might be a issue with my browser because I’ve had this happen before. Many thanks

 26. myblog
  |

  I all the time emailed this web site post page to all my contacts, since if like to read it after that my links will too.

 27. website
  |

  Have you ever thought about publishing an ebook or guest authoring on other blogs? I have a blog based on the same topics you discuss and would love to have you share some stories/information. I know my visitors would appreciate your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an e-mail.

Ostavite nam komentar