Kuća Matulja: Sudbina poslijeratne stambene arhitekture u Hrvatskoj

Kuća Matulja: Sudbina poslijeratne stambene arhitekture u Hrvatskoj

Kategorija Osvrti | 20/12/2016 90

 

Dana 18. studenog 2016. godine srušena je kuća Matulja na Brodarici kraj Šibenika, prva realizacija poznatog hrvatskog arhitekta Ante Vulina i zaštićeno dobro Republike Hrvatske. Vijest o uklanjanju kuće stigla je od Društva arhitekata u Šibeniku, a pritom je izazvala šok građana, arhitekata, povjesničara umjetnosti, djelatnika u kulturi i svih onih kojima je stalo do očuvanja bilo kakve vrste kulturnog dobra. Vijest su prenijeli i brojni mediji, a o rušenju kuće izjasnilo se Društvo arhitekata Šibenik, Društvo arhitekata Zagreb i projekt MOTEL TROGIR koji je uputio zahtjev za očitovanjem Ministarstva kulture o rušenju kuće Matulja.

 

1

foto-2

Obiteljska kuća Matulja

 

Kuća Matulja od 2014. godine bila je na listi preventivno zaštićenih kulturnih dobara s namjerom da postane trajno zaštićeno dobro Republike Hrvatske, što je netom prije rušenja i postala. Zbog toga je njezino rušenje izazvalo bujicu pitanja koja bi se mogla postaviti Ministarstvu kulture, nadležnim tijelima, Konzervatorskom uredu grada Šibenika, građevinskoj inspekciji i vlasnicima kuće, odnosno svima po zakonu odgovornima za očuvanje zaštićenog kulturnog dobra. Jasno je što zakon propisuje u ovakvoj situaciji, no njegova provedba nije uvijek dosljedna, a institucije svojom inertnošću to prešutno omogućuju. Kako se moglo dopustiti rušenje jednog tako osobitog objekta koji je zaštićeno kulturno dobro i nacionalno blago Hrvatske? Zaštitu kuće Matulja zajednički su inicirali Konzervatorski odjel grada Šibenika i dr. sc. Dina Vulin Ileković, dipl. ing. arh, kći Vlaste i Ante Vulina, izvanredna profesorica na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu i suradnica arhitektonskog biroa Vulin i Ileković. Dodjeljivanje pravnog statusa zaštite podržali su Arhitektonski fakultet u Zagrebu i Hrvatski muzej arhitekture HAZU. Osobitost i važnost ovog stambenog objekta pojasnila je Dina Vulin Ileković navodeći razloge iz kojih je kuća trebala biti tretirana kao zaštićeno kulturno dobro.

Zaštita nekog objekta može se temeljiti na njegovoj pojedinačnoj arhitektonskoj vrijednosti kao i na značaju koji taj objekt zauzima unutar opusa nekog renomiranog arhitekta. Mislim da su u ovom slučaju oba kriterija bila zadovoljena. Radi se o djelu visokog oblikovnog dosega u kontekstu vremena u kojem je nastalo, a isto se tako radi o jednoj od ključnih građevina unutar stvaralačkog opusa arhitekta A. Vulina. Pored toga, objekt pripada baštini hrvatske poslijeratne arhitekture 20. stoljeća na području u kojem su kvaliteta i arhitektonski senzibilitet rijetkost.

 

Kuća Matulja na listi preventivno zaštićenih kulturnih dobara

Rješenje o preventivnoj zaštiti doneseno je 31. ožujka 2014. godine i trebalo je vrijediti do 31. ožujka 2017. godine, to jest do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra. Drugim riječima, status preventivne zaštite trebao je vrijediti tri godine, nakon čega bi se odlučivalo o višem stupnju zaštite.

U međuvremenu, promijenio se vlasnik objekta. Prema oglasu iz 2012. godine, cijena kuće iznosila je 970 000 eura, što je prilično visok iznos da bi ga prihvatio kupac s namjerom da ukloni objekt. No, upravo je to bila namjera vlasnika, inače uglednih liječnika M.N. i M.N. zaposlenih u Austriji, kako navodi jedan šibenski portal. Rješenje o preventivnoj zaštiti nije išlo u prilog vlasnicima te su pokušali sudskim putem ukinuti status zaštite kako bi nesmetano mogli ostvariti svoju zamisao. To im je nažalost i uspjelo kada je Upravni sud u Splitu 23. prosinca 2015. godine odredio ukidanje statusa zaštite. Ova činjenica pokazuje kako o sudbini kulturne baštine mogu odlučivati tijela ili osobe koje nisu stručnjaci u tom području jer se u sudskom postupku nije tražilo stručno mišljenje. Također, Dina Vulin Ileković i Vlasta Vulin, autorica projekta, o tom sudskom rješenju nisu bile obaviještene službenim putem. Ipak, Ministarstvo kulture podnijelo je u ožujku 2015. godine zahtjev za izvanrednim preispitivanjem zakonitosti te pravomoćne presude Državnom odvjetništvu RH. Tada je i obnovljen postupak stavljanja pod zaštitu Kuće Matulja.

 

                 15666185_691954070983139_846335591_n

Prilog Rješenja Ministarstva kulture

 

Pola godine čekanja na rješenje šibenskih konzervatora i Ministarstva kulture?

Prema zakonu, za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara nadležan je konzervatorski odjel područja u kojem se potencijalno kulturno dobro nalazi te je prema tome odluku o zaštiti ovog objekta trebao donijeti Konzervatorski odjel u Šibeniku na čelu s Tomislavom Petrincem, dipl. ing. arh., koji je ujedno i predsjednik stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra. Goruće pitanje kuće Matulja čekalo je red na sjednici Konzervatorskog odjela te ga je dočekalo gotovo pola godine od pokretanja postupka pravne zaštite. Na sjednici Stručnog povjerenstva za utvrđivanje svojstva kulturnog dobra pri Ministarstvu kulture 11. listopada 2016. godine doneseno je pozitivno rješenje i od tog je dana kuća trebala biti tretirana kao zaštićeno kulturno dobro RH, ali je dio teksta upućen na manje izmjene i dopune radi preciziranja podataka vezanih uz vrednovanje i značaj građevine. Mjesec dana kasnije, točnije 15. studenog 2016. godine tekst Rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra u potpunosti je prihvaćen te je Rješenje bilo u postupku donošenja. Dana 18. studenog dojavljeno je u Konzervatorski odjel u Šibeniku da je kuća Matulja toga dana (petak) srušena.

Rješenje o zaštiti trebalo je proslijediti Uredu za katastar, Općinskom sudu te vlasnicima kuće koji su očito doznali ishod rješenja prije primitka službene obavijesti, što ih je navelo da čitav objekt sravne sa zemljom prije no što prime obavijest Ministarstva kulture. Moglo bi se postaviti pitanje kako je Ured za katastar mogao izdati dozvolu za rušenje, no njihova potvrda nije bila potrebna. Naime, prema novom zakonu dovoljno je obavijestiti Katastarski ured o rušenju objekta, a čekanje pravomoćne dozvole nije obavezno, što je suludo u situacijama kada se radi o zaštićenim objektima. Budući da obavijest o rješenju zaštite vlasnici nisu dobili službeno, nisu imali ni obavezu obavijestiti Konzervatorski odjel o rušenju. Ovakav postupak vlasnika nije ništa drugo doli izraz nepoštivanja kulturne baštine, a vrijedilo bi se zapitati bi li jednak postupak bio moguć u Austriji, gdje vlasnici žive i rade, kako navodi šibenski portal. U samo jedan dan zaštićeni objekt je srušen i teren je očišćen kao da tamo ničeg nije ni bilo. S obzirom na to da su prema zakonu nadležna tijela odgovorna za zaštitu kulturne baštine, očito je učinjen dovoljan broj propusta u administraciji koji su omogućili ovakvo tretiranje zaštićenog objekta. Ne može se zaobići ni činjenica da se zažmirilo na jedno oko, jer ako su nadležni znali, a morali su znati da se vlasnici svim silama bore ukloniti status zaštite kuće, zašto se na vrijeme nije reagiralo i spriječilo rušenje? Može se postaviti još bezbroj sličnih pitanja na koja je teško pronaći pravi odgovor, no sigurno je da ovakvo tretiranje jednog zaštićenog kulturnog dobra nije usamljen slučaj. Podsjećamo, 2008. godine u Zagrebu je srušena jedina drvena vila koju su arhitekti Drago Ibler i Drago Galić projektirali 1936. godine, što je zakonski bilo omogućeno jer je rok privremene zaštite istekao. Na mjestu drvene vile izgrađena je urbana vila s tri stana.

 

Odnos prema arhitekturi poslijeratnog razdoblja u Hrvatskoj i arhitektonskoj baštini općenito

Inertnost institucija koje su zadužene za očuvanje kulturnih dobara omogućuju da se njima postupa nestručno, neetički te zanemarujući ispravne valorizacije. Problem predstavlja i to što ne postoje registri u koje bi se ovakva kulturna dobra svrstavala, što dovodi do općeg mišljenja da se spomenici arhitekture 20. stoljeća smatraju manje vrijednima od turistički popularnih perioda kao što su gotika, renesansa, barok itd. Zbog takvog stajališta, kao i zbog nedostatka sredstava i inicijativa za očuvanje, arhitektura 20. stoljeća nerijetko propada ili se prenamjenjuje u neke ‘privlačnije’ objekte pri čemu se ne poštuje njena izvornost. Dina Vulin Ileković ističe kako je stanje poslijeratne arhitekture u Hrvatskoj izrazito loše:

Moj je dojam da konzervatorski odjeli nedovoljno brinu o poslijeratnoj arhitekturi. Čini se da je briga o spomenicima tog vremena prepuštena pojedinačnim inicijativama, nema sustavnog pristupa. Stambeni objekti individualne izgradnje najugroženiji su i njihovu zaštitu smatram prioritetnom jer taj fond vrlo brzo nestaje. Na zaštićeni objekt se,nažalost, gleda kao na svojevrsnu smetnju, nema svijesti o dodatnoj vrijednosti, potencijalu i ekskluzivnosti lokacije koja je postupkom zaštite valorizirana. Moguće je senzibilnim, vještim i diskretnim arhitektonskim intervencijama takvim objektima udahnuti novi život i prilagoditi ih duhu današnjeg vremena istodobno afirmirajući njihov izvorni karakter. Revitalizacija zaštićenih objekata predstavlja poseban izazov arhitektima.

No, problem valorizacije i zaštite ne pogađa samo stambenu arhitekturu 20. stoljeća. U želji da se izgrade urbana zdanja, poslovne zgrade, luksuzne vile i slični objekti, često se zanemaruje izvorna vrijednost arhitekture bilo kojeg povijesnog razdoblja. Primjer ponovno nalazimo u Šibeniku, na slučaju projekta Peškarija u vezi kojeg se čeka mišljenje konzervatora o planu izgradnje poslovne zgrade u staroj gradskoj jezgri. Danas nije neobično da je gradnja diktirana turističkim, trgovačkim i poslovnim ciljevima pa zbog toga često bude i stihijska, a inicijatori gradnje ne obaziru se na svojstva okoliša, izvorne arhitekture i vrijednosti bilo kakve urbane cjeline. S druge strane, u slučaju stambenih objekata kao kulturne baštine problem predstavlja i pitanje vlasništva te osobna korist vlasnika. Kako bi se spomenici arhitekture očuvali i pravilno vrednovali, potrebno je djelovanje institucija odgovornih za kulturnu baštinu. Zaštita spomenika, restauracija, arhitektura, povijest umjetnosti i ostale međusobno srodne discipline u praksi su i dalje dosta razdvojene, što otežava proces valorizacije i njenu cjelovitost. Bolja povezanost institucija omogućila bi sistematiziran pregled vrijednih primjera arhitekture, kako savjetuje Dina Vulin Ileković:

Postupak zaštite govori o našoj kulturi, o nama samima, ali i o uređenosti naših kulturnih institucija. Sudbinom našeg nasljeđa trebaju se usklađeno baviti institucije koje tome mogu doprinijeti. Pored konzervatorskih odjela, tu je Arhitektonski fakultet i Hrvatski muzej arhitekture. Rad na sistematskom prikupljanju građe vezane za hrvatsku arhitekturu dvadesetog stoljeća u okviru projekta Atlas hrvatske arhitekture, na Arhitektonskom je fakultetu započeo prof. Neven Šegvić, sada taj projekt vodi dr.sc Andrej Uchytil. Hrvatski muzej arhitekture također se bavi našim arhitektonskim nasljeđem. Suradnja tih institucija s Ministarstvom kulture mogla bi potaknuti i ubrzati izrađivanje registra vrijednih poslijeratnih objekata. Prema tom registru mogli bi se sustavno pripremati elaborati nužni za postupak utvrđivanja svojstva kulturnog dobra.

Rušenje kuće Matulja osim što otvara brojna pitanja o odnosu prema vrijednosti kulturne baštine, odnosno arhitekture poslijeratnog perioda u Hrvatskoj, naglašava i potrebu za promjenama u radu institucija, potrebu da se o sličnim slučajevima progovori i da se ukaže na ozbiljnost problema zaštite i očuvanja izvornosti nepokretne kulturne baštine. Ovakav slučaj ne smije biti zanemaren te se zato očekuje ne samo očitovanje Ministarstva, već i priznanje pogreške u procesu provedbe zaštite jednog kulturnog dobra kakva se nije smjela dogoditi. Iz kronološki navedenih datuma donošenja odluka u postupku zaštite, kao što je u svom izjašnjenju potvrdilo i Ministarstvo, vidljiv je nemar institucija i inertnost u donošenju odluka, što je u ovom slučaju rezultiralo uništavanjem kulturnog dobra.

 

foto-kuca-1970

 

foto-1

Slikovni rezultat za kuća matulja ante vulin

Kuća Matulja, interijer

 

Kuća Matulja je kao projekt Vlaste i Ante Vulina nagrađena je nagradom VI. Zagrebačkog salonom 1971. godine, a u opusu arhitekta Ante Vulina zauzima posebno mjesto. Arhitekt Ante Vulin (1932. – 2012.) autor je brojnih građevina i arhitektonskih rješenja uključujući stambene objekte, javne zgrade, urbanističko-arhitektonske komplekse, hotele, bolnice, muzeje i izložbene prostore. Uz arhitektonski, pedagoški i umjetnički rad bavio se i scenografijom. Dobitnik je brojnih nagrada među kojima su tri nagrade Zagrebačkog salona, nagrada Vladimir Nazor, Viktor Kovačić, nagrada Saveza arhitekata i nagrada Grada Šibenika za životno djelo za iznimne uspjehe u arhitektonskom oblikovanju dijelova Šibenika.

Kuća Matulja nalazila se u neposrednoj blizini obale i glavne prometnice. Ono po čemu je bila posebna je njezina neutralna vanjština u savršenoj komunikaciji s okolinom u kojoj je raslo drveće bora, a svojim nenametljivim izgledom, bijelom fasadom u kombinaciji s prirodnim elementima, izazivala je istinsko divljenje prolaznika i mještana. Njena jedinstvenost leži u modernom stilskom izričaju i tlocrtu koji je arhitekt Marcel Breuer nazvao ‘binuklearnim’ i kakvog nema u primjerima poslijeratne stambene arhitekture u Hrvatskoj! Primjer kuće Matulja ističe i profesor Lenko Pleština na svojim predavanjima na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu svrstavajući je u rang s primjerima stambenih objekata koje potpisuju svjetski poznati arhitekti. Plan kuće sastoji se od dvaju dijelova, dnevnog i noćnog, odnosno javnog i privatnog, spojenih središnjim kubusom. No, na kući Matulja nije doslovno prepisan binuklearni tlocrt, već taj plan komunicira na jedinstven način sa svojom okolinom, a funkcionalnost, estetika i komunikacija prostora bitne su značajke u valorizaciji arhitekture. Iz navedenih činjenica očito je da se radilo o izuzetnom primjeru koji je danas osuđen na postojanje samo u nacrtima i na slikama.

Foto ljubaznošću dr. sc. Dine Vulin Ileković, dip. ing. arh

90 Komentara

 1. […] Slučaj Matulja nije jedini, ali je jedan od recentnijih primjera postupanja koje bi se moglo okarakterizirati kao svojevrsna metodologija rušenja nepokretnih dobara u pravnom vakuumu između preventivne i trajne zaštite. Naime, kako su jučer temeljem vlastitog terenskog rada upozorile dr. sc. Martina Ivanuš i dr. sc. Zrinka Paladino, perfidni mehanizmi kojima se arhitektura visoke umjetničke i kulturne vrijednosti naprosto poništava ne zaustavljaju se samo na pronalasku procjepa u trajanju zakonske zaštite, nego se nerijetko očituju i u svjesnom djelovanju kojim se ubrzava deterioracija objekata kako bi se oni urušili praktički sami od sebe. […]

 2. manicure
  |

  I like the helpful info you supply on your articles. I
  will bookmark your blog and test once more right here regularly.
  I am relatively sure I’ll be told many new stuff right right here!

  Best of luck for the next!

 3. sverigekläder
  |

  Superb Web site, Maintain the excellent work. Thank you!|
  sverigekläder http://www.tailorandkelle.com/contacto/

 4. dortmund drakt
  |

  Extremely user friendly site. Astounding information readily available on few clicks on.
  dortmund drakt http://www.ladartleague.com/bvb-borussia-dortmund-barn.no

 5. nordex-transport
  |

  MelodeeSl Everton MerryRosa
  SeanStono Danmark Ernestina
  NilaSjhz Nederlanderna MaricruzP
  PWQTangel Belgien BernieceP
  Christena Paris Saint Germain ClayKnowl
  TTGCharle Tyskland DeloresOj
  DennisWak Barcelona ErnestoYe
  SheriWate Liverpool DwaynePig
  JaxonShip Leicester City BlondellK
  AishaChit Liverpool JuliDooli
  LouellaOH Atletico Madrid CarlComst
  CharlesDe Island Heriberto
  LorrieRob Real Madrid EpifaniaI
  EdytheBuc AC Milan AlishaMar
  COZDeanna Schweiz Elisabeth

 6. germany
  |

  italy vs olympique de marseille [url=http://naehkreisel.de/user/profile/56594]http://naehkreisel.de/user/profile/56594[/url]

  poland vs romania [url=http://mrexpatstravel.com/2016/08/23/wanderlust-basic-tips-before-you-travel/]http://mrexpatstravel.com/2016/08/23/wanderlust-basic-tips-before-you-travel/[/url]

  denmark vs croatia [url=http://theinformer.co.ke/3325/kidero-donates-sh6million-to-fire-victims/]http://theinformer.co.ke/3325/kidero-donates-sh6million-to-fire-victims/[/url]

  austria vs west ham united [url=http://www.ahmadnews.com/2017/02/25/watch-what-ali-zaidi-said-when-mehar-abbasi-asked-yeh-tc-kia-hota-hai/]http://www.ahmadnews.com/2017/02/25/watch-what-ali-zaidi-said-when-mehar-abbasi-asked-yeh-tc-kia-hota-hai/[/url]

  west ham united vs atletico madrid [url=http://forum.teknoatu.com/?qa=3618/maglia-calcio-arsenal-gladysmou-maglia-calcio-seattle-sounders]http://forum.teknoatu.com/?qa=3618/maglia-calcio-arsenal-gladysmou-maglia-calcio-seattle-sounders[/url]

  portugal vs england [url=http://www.verticalhorison.co.za/UserProfile/tabid/1514/userId/256084/Default.aspx]http://www.verticalhorison.co.za/UserProfile/tabid/1514/userId/256084/Default.aspx[/url]

  roma vs real madrid [url=http://www.newportucc.org/UserProfile/tabid/61/userId/5780/Default.aspx]http://www.newportucc.org/UserProfile/tabid/61/userId/5780/Default.aspx[/url]

  usa vs slovakia [url=http://camo3axuct.net/members/yvettefowlkes/activity/354207/]http://camo3axuct.net/members/yvettefowlkes/activity/354207/[/url]

  olympique de marseille vs netherlands [url=http://maydon.uz/?p=41965]http://maydon.uz/?p=41965[/url]

  ukraine vs valencia [url=http://www.simulationgame.jp/cms/userinfo.php?uid=2357982]http://www.simulationgame.jp/cms/userinfo.php?uid=2357982[/url]

  iceland vs olympique lyonnais [url=http://fotbollstrojora.emyspot.com/pages/han-fortfarande.html]http://fotbollstrojora.emyspot.com/pages/han-fortfarande.html[/url]

  schalke 04 vs colombia [url=http://simplygood.biz/?attachment_id=1653]http://simplygood.biz/?attachment_id=1653[/url]

  real madrid vs usa [url=http://braedonsblog.com/home/show/Punch-Drunk-Love-for-Southern-Weddings-Magazine-Part-1]http://braedonsblog.com/home/show/Punch-Drunk-Love-for-Southern-Weddings-Magazine-Part-1[/url]

  argentina vs bayern munich [url=http://acousticscenter.com/groups/ronaldo-troje-alannahca/]http://acousticscenter.com/groups/ronaldo-troje-alannahca/[/url]

  france vs bayern munich [url=http://www.guitarinensemble.com/blog/?p=1496]http://www.guitarinensemble.com/blog/?p=1496[/url]

 7. chile
  |

  manchester united vs olympique lyonnais [url=http://www.compuaim.com/groups/fotballdrakter-barn-reyespatt/]http://www.compuaim.com/groups/fotballdrakter-barn-reyespatt/[/url]

  manchester city vs olympique lyonnais [url=http://blogistacafe.com/members/haid311077708/activity/5812/]http://blogistacafe.com/members/haid311077708/activity/5812/[/url]

  iceland vs usa [url=http://washingtonstatesociety.org/processed-with-vscocam-with-c3-preset/]http://washingtonstatesociety.org/processed-with-vscocam-with-c3-preset/[/url]

  brazil vs chelsea [url=http://spiritualsaathi.com/groups/lazio-fodboldtroje-jamesdbu/]http://spiritualsaathi.com/groups/lazio-fodboldtroje-jamesdbu/[/url]

  usa vs los angeles galaxy [url=http://www.map.org.ph/2013/10/30/gluten-free-delights-for-everyone/]http://www.map.org.ph/2013/10/30/gluten-free-delights-for-everyone/[/url]

  juventus vs west ham united [url=http://whitewinetruecrime.com/2015/07/wwtc017-the-downer-episode/]http://whitewinetruecrime.com/2015/07/wwtc017-the-downer-episode/[/url]

  barcelona vs olympique de marseille [url=http://www.swaledale.net/UserProfile/tabid/43/UserID/105471/Default.aspx]http://www.swaledale.net/UserProfile/tabid/43/UserID/105471/Default.aspx[/url]

  everton vs portugal [url=http://www.vallentunahemservice.se/stadfirma-kristianstad-underlattar-vardagen/]http://www.vallentunahemservice.se/stadfirma-kristianstad-underlattar-vardagen/[/url]

  sweden vs spain [url=http://tvline.com/2017/03/15/greys-anatomy-season-13-episode-16-spoilers-sarah-drew-april-jackson-japril/]http://tvline.com/2017/03/15/greys-anatomy-season-13-episode-16-spoilers-sarah-drew-april-jackson-japril/[/url]

  barcelona vs poland [url=http://airbtk.com/groups/maglia-calcio-seattle-sounders-fc-richknuds-maglia-calcio-leicester-city/]http://airbtk.com/groups/maglia-calcio-seattle-sounders-fc-richknuds-maglia-calcio-leicester-city/[/url]

  spain vs manchester united [url=http://twofeed.org/2017/05/12/scientists-discovered-warning-signs-for-collapse-of-ancient-societies-that-are-happening-today/]http://twofeed.org/2017/05/12/scientists-discovered-warning-signs-for-collapse-of-ancient-societies-that-are-happening-today/[/url]

  mexico vs manchester city [url=http://letrafria.com/realizara-morena-en-autlan-acciones-de-desobediencia-civil-pacifica/]http://letrafria.com/realizara-morena-en-autlan-acciones-de-desobediencia-civil-pacifica/[/url]

  chile vs austria [url=http://bitcointalk.review/index.php?action=profile;u=32364]http://bitcointalk.review/index.php?action=profile;u=32364[/url]

  olympique lyonnais vs england [url=http://www.pallavolofilottrano.it/?attachment_id=7439]http://www.pallavolofilottrano.it/?attachment_id=7439[/url]

  switzerland vs ivory coast [url=http://catoncampus.com/members/eileenschaeffe/activity/1869029/]http://catoncampus.com/members/eileenschaeffe/activity/1869029/[/url]

 8. oultulkmg lbtvw fimjtur mrmm perduwpiowihklu

 9. cpns kemenkumham
  |

  405150 322274An extremely interesting read, I may possibly not agree completely, but you do make some very valid points. 358341

 10. LarryVar
  |

  Предлагаем вам удивительное средство для снижения веса сироп Мангустина. При помощи него реально избавиться от 10 кг за недели.

  Дерево мангостин растет на Шри-Ланке. Плоды данного растения обладают удивительными свойствами, которые были положены в основу препарата Mangoosteen. В банке имеется более 20 плодов этого замечательного растения. Плоды дерева гарциния помогают растопить чрезмерную жировую ткань. А также положительно влияют на организм в комплексе. Специфика изготовления препарата, а также специализированная упаковка помогают сберечь все удивительные свойства мангостина.

  Главным действующим компонентом сиропа Мангустина являются фрукты с дерева мангустин, в которых имеется огромное число питательных микроэлементов. Благодаря компоненту окиси дифениленкетона, которое в громадных количествах имеется в плодах, значительно притормаживаются окислительные процессы в теле. Ксантон является одним из самых мощных антиокислителей. В плоде дерева гарциния вдобавок есть различные группы витаминов и элементы. Приобрести сироп Mangoosteen можно на сайте http://mangoo77.mangoosteen.com.

 11. RobertWheex
  |

  гостиная Роза
  http://buycookies.info/

  ———-

 12. 255230 703614very nice post, i undoubtedly enjoy this incredible internet site, persist with it 499499

 13. tempat kuret
  |

  312907 966397conclusion that you are completely appropriate but a couple of call for to be 369056

 14. rb88 mobile
  |

  769778 532667Echt tolle Seite. Rubbish bin eigentlich nur per Zufall hier gelandet, aber ich bin jetzt schon complete von der tremendous Seite beeindruckt. Gratuliere dazu!! Viel Erfolg noch durch der sehr guten Home-page mein Freund. 545207

 15. I am now not certain the place you are getting your
  info, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more.
  Thank you for magnificent information I used to be in search of
  this information for my mission.

 16. uk online casino
  |

  You made some decent points there. I looked on the internet for the issue and found most individuals will go along with with your website.

 17. see my website
  |

  This is the right blog for anyone who wants to find out about this topic. You realize so much its almost hard to argue with you (not that I actually would want?HaHa). You definitely put a new spin on a topic thats been written about for years. Great stuff, just great!

 18. career exploration
  |

  Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the great info you have here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 19. street wear
  |

  Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I?d prefer to use some with the content on my blog whether you don?t mind. Natually I?ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

 20. see my site
  |

  Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this before. So nice to find somebody with some original thoughts on this subject. realy thank you for starting this up. this website is something that is needed on the web, someone with a little originality. useful job for bringing something new to the internet!

 21. see more
  |

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 22. see my site
  |

  The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I know it was my choice to read, but I actually thought youd have something interesting to say. All I hear is a bunch of whining about something that you could fix if you werent too busy looking for attention.

 23. lace frontal
  |

  livraison rapide. lace frontal tres sympa.vendeur aimable supposque 1 court soucis.

 24. check out my website
  |

  There are certainly lots of particulars like that to take into consideration. That could be a great point to convey up. I provide the ideas above as common inspiration but clearly there are questions like the one you convey up the place the most important thing shall be working in sincere good faith. I don?t know if best practices have emerged round things like that, however I’m sure that your job is clearly recognized as a fair game. Both girls and boys feel the impact of only a second’s pleasure, for the remainder of their lives.
  check out my website

 25. condom
  |

  This actually answered my drawback, thank you!
  condom

 26. RalphDam
  |

  daily cialis experience

  cialisxrm.com

  cialis plus l-arginine

  [url=http://cialisxrm.com/]cialis generic[/url]

 27. gadgets
  |

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …

 28. RobertWheex
  |

  гостиная Роза
  http://1stbest.info/

  ———-

 29. you can check here
  |

  I simply want to tell you that I’m very new to blogging and absolutely liked this web site. Very likely I’m going to bookmark your blog post . You amazingly have great article content. Thanks for revealing your web-site.

 30. RonIdeown
  |

  Stent Lawsuit Calif [url=http://cialtobuy.com ]cialis buy online[/url] Ou Acheter Viagra En Ligne
  Propecia E Inseminacion Artificial
  Tamoxifen Citrate cialis buy online Viagra Tabletten Nebenwirkungen

 31. DMPK Services
  |

  104404 810325Howdy! Do you know if they make any plugins to safeguard against hackers? Im kinda paranoid about losing everything Ive worked hard on. Any recommendations? 322984

 32. It cost enough to buy the console; you dont need to pay $150 $200 more for repair work.These tips can help you get ahead in multi – level marketing, so take them to heart. This can have an even greater impact at universities that have higher tuition costs.Article From Article Directory DatabaseDortmund Insists Pierre Emerick Aubameyang Not For Sale RealGM WiretapThomas Tuchel has warned potential suitors Borussia Dortmund will not sell Pierre Emerick Aubameyang. All they need to do is set it up, collect the money and pay the bills.

 33. lebron soldier 10
  |

  The Dame rudd 3 online, adidas basketball shoes to reviving
  lebron soldier 10

 34. Ontvanger
  |

  Kuća Matulja: Sudbina poslijeratne stambene arhitekture u Hrvatskoj | Kulturflux

 35. ultra boost adidas
  |

  It is perfect day to produce some intentions for the possible future. I’ve browsed this posting and if I can, I desire to suggest you some significant tips and advice.
  ultra boost adidas

 36. 进口报关代理
  |

  3、 是广西官方探索糖业集约化经营的一个新模式。明年中国纺织业将有望继续保持平稳运行态势。á?选矿球磨机生产能力高。 预计今年全年规模以上工业增加值增速可以保持在6%以上。
  进口报关代理

 37. NMD Human Race
  |

  I merely hope to inform you you that I am new to wordpress blogging and thoroughly loved your post. Very possible I am inclined to bookmark your blog post . You certainly have magnificent article blog posts. Be Thankful For it for telling with us your website document
  NMD Human Race

 38. adidas nmd
  |

  I was more than happy to find this great site. I need to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely liked every bit of it and I have you saved to fav to see new information in your blog.
  adidas nmd

 39. Youtube Channel
  |

  815681 46151Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire truly enjoyed account your blog posts. Anyway I is going to be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently swiftly. 596395

 40. Lisandra
  |

  Hi there Thomas,Tickets offered out rather all of a sudden in fact, still the good news is the competition lasts all weekend. Click on below for the entire listing of Harry Potter Competition gatherings. Because of!

 41. RonIdeown
  |

  Buy Synthroid Without A Script [url=http://costofcial.com ]cialis[/url] Buy Prevacid Bulk Levitra Orosolubile Canadian Drugs Cialis

 42. cours de theatre paris
  |

  Hey, thanks for the article post.Really thank you! Will read on…

 43. RonIdeown
  |

  Alli Diet Pills India Pharmacy Samantha Kamagra [url=http://realviaonline.com]viagra online prescription[/url] Viagra 100mg 12 Tabl Je Durer Plus Longtemps Comprar Cialis Viagra Farmacia

 44. RonIdeown
  |

  Keflex Pediatrics [url=http://sildenaf100mg.com]viagra online prescription[/url] Secure Buy Cialis Online Europ Farmacia A Distancia Propecia Keflex Warning

 45. insert Your data
  |

  insert your data

 46. RonIdeown
  |

  Child Dosage Of Keflex Isotretinoin 10mg overseas low price Nolvadex Posologie [url=http://mailordervia.com]viagra prescription[/url] Site Acheter Cialis Tadalafil Generic Best Prices Online Sildenafil Citrate In Natural Form

 47. can ho dic phoenix
  |

  I really like and appreciate your article.Thanks Again. Want more.

 48. Blaine
  |

  Have been taking little over a month.

 49. RonIdeown
  |

  Cialis In Vendita Vend Viagra Achat Canadian Pharmacy Selling Cialis [url=http://leviinusa.com]levitra online pharmacy in usa[/url] Ear Infection Amoxicillin

 50. Osimi seaview
  |

  Thank you ever so for you blog.Really thank you! Will read on…

 51. solarmovie
  |

  Major thanks for the blog article.Really looking forward to read more. Will read on…

 52. Nathan Coombe
  |

  Awesome blog article.Really thank you! Really Great.

 53. Thanks a lot for the article.Much thanks again.

 54. RonIdeown
  |

  Comprar Cialis Online En Espana Order Viagra With No Prescripyion Does Cephalexin Affect Birth Control Pill [url=http://cheapestcial.com]cialis[/url] Low Price Levitra Propranolol Canada

 55. RonIdeown
  |

  Prescription Drug Propecia [url=http://howtogetvia.com]buy viagra online[/url] Dutasteride Duprost On Line Cout Du Cialis Acquistare Kamagra Oral Jelly In Francia

 56. buy hacklink google
  |

  A big thank you for your article. Want more.

 57. my sources
  |

  A round of applause for your article.Much thanks again. Cool.

 58. RonIdeown
  |

  Propecia Coste Farmacia [url=http://viafreetrial.com]viagra[/url] Legally Doryx Bacterial Infections Reactions To Amoxicillin

 59. dragon city hacked apk
  |

  Thanks for the blog post. Will read on…

 60. omega xl
  |

  Thank you for your post.Thanks Again. Really Cool.

 61. fifa 18 key generator
  |

  Hey, glad that i found on this in google. Thanks!

 62. check out
  |

  Nice post. I study one thing more challenging on different blogs everyday. It’s going to at all times be stimulating to learn content from other writers and follow a bit of one thing from their store. I’d desire to make use of some with the content on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink on your web blog. Thanks for sharing.
  check out

 63. book publishing
  |

  A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And he in fact purchased me breakfast as a result of I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If attainable, as you develop into experience, would you mind updating your blog with extra particulars? It’s extremely useful for me. Massive thumb up for this blog submit!
  book publishing

 64. Hello! I simply wish to give an enormous thumbs up for the good information you will have right here on this post. I will probably be coming back to your weblog for extra soon.
  Sumadhura Silver Ripples

 65. click for info
  |

  Very informative blog.Thanks Again. Fantastic.

 66. sletrokor review
  |

  wow, awesome article post.Thanks Again. Fantastic.

 67. anime stuff
  |

  There are some attention-grabbing time limits on this article but I don’t know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I’ll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like more! Added to FeedBurner as effectively
  anime stuff

 68. Can I just say what a relief to search out someone who actually is aware of what theyre speaking about on the internet. You undoubtedly know how to deliver a problem to light and make it important. Extra individuals must learn this and understand this side of the story. I cant imagine youre not more in style since you positively have the gift.
  Hostgator Black Friday 2017 Discount

 69. Once I originally commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the identical comment. Is there any approach you may remove me from that service? Thanks!
  shadowfight2hackmod.com

 70. Earn Free Bitcoins
  |

  Hello! I just would like to give an enormous thumbs up for the good info you’ve here on this post. I can be coming again to your blog for more soon.
  Earn Free Bitcoins

 71. Nice post. I study one thing more difficult on totally different blogs everyday. It can always be stimulating to read content material from different writers and practice a bit of one thing from their store. I’d choose to use some with the content material on my weblog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a hyperlink in your net blog. Thanks for sharing.

 72. moe ninja girl cheat
  |

  Cheers, here from yahoo, i enjoyng this, will come back soon.

 73. read more
  |

  Spot on with this write-up, I really assume this website needs rather more consideration. I’ll most likely be again to read much more, thanks for that info.
  read more

 74. my website
  |

  It’s onerous to search out knowledgeable individuals on this matter, but you sound like you already know what you’re talking about! Thanks
  my website

 75. VigRx Plus Reviews
  |

  Im obliged for the blog post. Much obliged.

 76. lacné oplotenie
  |

  An impressive share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit analysis on this. And he in truth bought me breakfast as a result of I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love studying extra on this topic. If attainable, as you become experience, would you thoughts updating your weblog with more particulars? It is highly useful for me. Big thumb up for this blog post!
  lacné oplotenie

 77. Get More Info
  |

  I loved your article. Fantastic.

 78. Mitzi
  |

  Every weekend i used to visit this web site, as i wish for enjoyment, as
  this this web site conations in fact fastidious funny data too.

 79. Osimi SeaView
  |

  wow, awesome article.Really thank you! Really Great.

 80. Bolide
  |

  227717 290557Most heavy duty trailer hitches are developed making use of cutting edge computer aided models and fatigue stress testing to ensure optimal strength. Share new discoveries with your child and keep your child safe by purchasing the correct style for your lifestyle by following the Perfect Stroller Buyers Guideline. 715744

 81. carte grise en ligne
  |

  Great, thanks for sharing this blog article.Much thanks again. Cool.

 82. RonIdeown
  |

  Viagra Prezzo Pfizer Cialis Suisse Vente Viagra Fa Bene [url=http://cheapvia50mg.com]online pharmacy[/url] El Priligy How Can I Save Money On Viagra

 83. This actually answered my problem, thank you!
  Extract Text from Images

 84. master of marketing
  |

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new feedback are added- checkbox and now every time a remark is added I get four emails with the same comment. Is there any method you can remove me from that service? Thanks!
  master of marketing

 85. Free web submission
  |

  The next time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my option to learn, however I truly thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you possibly can repair if you werent too busy on the lookout for attention.
  Free web submission

 86. leo man in love traits
  |

  WONDERFUL Post.thanks for share..extra wait .. …
  leo man in love traits

 87. Good post. I study something more difficult on totally different blogs everyday. It’s going to always be stimulating to read content material from different writers and follow a little one thing from their store. I’d favor to make use of some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your internet blog. Thanks for sharing.
  how to make aquarius man fall

 88. Wow, great blog.Really looking forward to read more. Great.

 89. I visited several web sites however the audio feature for audio songs current
  at this website is really wonderful.

 90. hey there and thank you for your information – I have definitely picked up something new from right here.

  I did however expertise a few technical issues using this site, as I experienced to reload the site lots of times previous to I could get it to load
  correctly. I had been wondering if your hosting is OK?

  Not that I am complaining, but sluggish loading instances
  times will sometimes affect your placement in google and could damage your quality
  score if advertising and marketing with Adwords.
  Well I am adding this RSS to my e-mail and can look out for much
  more of your respective exciting content. Make sure
  you update this again soon.

Ostavite nam komentar